Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Tutoring czyli nauczyciel i uczeń inaczej.

Kod szkolenia: 12D/23

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 3 lutego 2017 r.
Spotkanie nr 2: 7 marca 2017 r.
Spotkanie nr 3: 7 kwietnia 2017 r.
Spotkanie nr 4: 9 maja 2017 r.

 

Prowadzące: Sonia GogullaMagdalena Wieczorek

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Co to jest tutoring i czemu ma służyć. Podstawowe pojęcia, rodzaje tutoringu. Tutoring jako relacja
Krótki opis: Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia związane z tutoringiem, i jego rodzaje, przedyskutują
w jakim stopniu tutorning może być czynnikiem rozwoju ucznia i nauczyciela, tutoring jako metoda. Refleksje w oparciu o doświadczenia własne.

Spotkanie 2
Temat: Jak zdiagnozować i rozwijać talenty – tutoring rozwojowy. Planowanie spotkań z podopiecznymi – przygotowanie tutoriali
Krótki opis: Uczestnicy poznają założenia tutoringu rozwojowego, zaplanują pierwsze spotkanie z podopiecznym, nauczą się jak zaplanować tutoriale poznają podstawowe narzędzia do odkrywania talentów. Wymiana doświadczeń.

Spotkanie 3
Temat: Tutoring naukowy na przykładzie eseju tutorskiego
Krótki opis: Uczestnicy dowiedzą się jak budować pytania tuturskie, jak prowadzić tutoring naukowy w oparciu o esej, jak pracować z narzędziami planistycznymi. Analiza przykładowego eseju.

Spotkanie 4
Temat: Narzędziownia wychowawcy/tutora
Krótki opis: Przećwiczenie narzędzi do odkrywania talentów, poznanie wybranych narzędzi coachingowych używanych w tutoringu, jak sobie radzić z zakłóceniami na tutoriali. Podsumowanie, zaplanowanie tutoriali dla konkretnego podopiecznego.

 

Krótka notka o prowadzącym

Sonia Gogulla – nauczycielka (dyplomowana) historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem. Od kilkunastu lat łączy pracę nauczyciela z pracą konsultanta ROM-E Metis. Posiada Certyfikat Tutora Collegium Wratislavience. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół z zakresu metodyki nauczania, integrowania treści nauczania, skutecznego motywowania uczniów, rozbudzania kreatywności uczniów, projektów edukacyjnych, konstruowania programów nauczania, organizowania spotkań z rodzicami. W szkoleniach bazuje głównie na własnym doświadczeniu i dzieli się nim z uczestnikami.

Magdalena Wieczorek – Filologia polska – UŚ, Studia podyplomowe – Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży UŚ, Resocjalizacja UŚ, Coaching jako nowa jakość w edukacji w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacja i zarządzanie oświatą. Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel-konsultant w ROM-E Metis w Katowicach, wieloletni pedagog szkolny. Prowadzi pracę z nauczycielami z zakresu wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i profilaktyki: z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika – płatne po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 7 marca 2017 r.

 

Sposób płatności

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/23.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć