Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: O trudnych, niezdyscyplinowanych i "humorzastych" zachowaniach uczniów

Kod szkolenia: 12D/22

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 3 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci (do wyboru): nauczyciele przedszkoli i/lub nauczyciele szkół i placówek.

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 16 lutego 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 2: 23 marca 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: 18 maja 2017 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Wioleta Baraniak

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Gry uczniowskie, zaczepki słowne, aluzje – jak na nie reagować
Krótki opis: Wielokrotnie nauczyciele spotykają się w swojej pracy z uszczypliwościami, zaczepkami, ocenami czy to negatywnymi czy pozytywnymi. Spotkanie będzie poświęcone efektywnym sposobom reagowania na nie.

Spotkanie 2
Temat: Dyscyplina w klasie – strategie działań nauczycielskich.
Krótki opis: Dyscyplina w klasie zależy zarówno od zachowań uczniów, jak i zachowania nauczycieli.
Spotkanie będzie poświęcone sposobom, głównie niewerbalnym wprowadzania dyscypliny w grupie.

Spotkanie 3
Temat: Humor w szkole? – Sposoby wykorzystywania humoru przez uczniów i nauczycieli
Krótki opis: Humor obecny w szkole od zawsze. Może mieć charakter pozytywny, jak i negatywny, konstruktywny, jak i destruktywny. Przyjrzymy się na tym spotkaniu sposobom używania humoru przez członków społeczności szkolnej. .

 

Krótka notka o prowadzącym

Psycholog, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła 2-letni program edukacyjny z zakresu Terapii Gestalt (Ośrodek Terapii Gestalt w Krakowie), 4-letnie studium "Podstawy psychoterapii" (prowadzone przez specjalistów z Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy), studia podyplomowe z zakresu coachingu, cykl szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, konferencji z udziałem specjalistów z zagranicznych ośrodków, wyjazdów studyjnych "Arion" (Austria) i wymian zagranicznych (Niemcy).

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, psychoedukacji, prowadzeniu szkoleń. Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, interwencją wobec zagrożeń suicydalnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu prowokatywnego w pracy wychowawczej, jak również zagadnieniem rozwodu i funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w systemie rodzinnym i systemie szkolnym. Realizuje także cyklicznie programy edukacyjne dla młodzieży

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika – płatne po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 23 marca 2017 r.

 

Sposób płatności

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/22.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć