Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Osobowość i rozwój – warsztat rozwoju osobistego dla tych, którzy chcą wzmocnić swoje atuty i chronić się przed wypaleniem zawodowym.

Kod szkolenia: 12D/21

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 3 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci (do wyboru): nauczyciele przedszkoli i/lub nauczyciele szkół i placówek.

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 3 listopada 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 2: 8 grudnia 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: 12 stycznia 2017 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Wioleta Baraniak

Szanowni Państwo!

Zachęcona kilkukrotną realizacją powyższego warsztatu zapraszam na kolejną jego edycję.

Osoby, które wzięły udział w każdej jego edycji, mówiły o wielu osobistych zyskach, jakie przyniósł im ten warsztat. Ja zaś jako psycholog i szkoleniowiec z ponad 20-letnim stażem wiem, że nie każdy warsztat jest tak przeżywany i oceniany. Dlatego ponawiam tę ofertę, wzbogaconą o nowe elementy.

Dla zaciekawionych tym, co napisałam i chętnych by poznać opinie osób, które uczestniczyły w warsztacie wakacyjnym, zamieszczam poniżej skany niektórych ankiet ewaluacyjnych.

W warsztacie znajdziecie zatem Państwo współczesną wiedzę na temat osobowości, spójną z współczesną wiedzą kliniczną. Będziecie mieli okazję w bezpiecznych warunkach, przyjrzeć się pod tym kątem samemu sobie. A następnie, bogatsi o tę wiedzę i w oparciu o własne doświadczenia, zaplanować osobisty rozwój.

W warsztacie wykorzystywane będą także metody dotyczące m.in. wyboru celów i zasygnalizowane techniki, pomocne w motywowaniu samego siebie.

A wszystko to w dobrej atmosferze, z wykorzystaniem przykładów z biografii bardziej lub nieco mniej znanych osób, które osiągały to, co sobie zaplanowały..., a wcześniej zamarzyły...

W dobie wielu zmian, życzliwa troska o samego siebie, własny rozwój jest nieodzownym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Poznaj swą osobowość! – czyli dlaczego myślisz, czujesz i reagujesz właśnie tak
Krótki opis: W oparciu o współczesną wiedzę kliniczną każdy z uczestników będzie mógł przyjrzeć się indywidualnie i w życzliwych warunkach swojemu profilowi osobowości i skupić się na swoich zasobach. Będzie mógł również dowiedzieć się w jaki sposób może wzmocnić swoje atuty

Spotkanie 2
Temat: Osobowość... i co dalej, czyli od marzeń do planu, od planów do ich realizacji
Krótki opis: Rola marzeń w życiu dziecka i dorosłego. Jak marzenia przekuć na plany? Kilka podpowiedzi dotyczących realizowania planów. Przykłady z biografii znanych osób, dotyczące realizacji ich planów. (ewentualnie do wykorzystania w pracy z młodzieżą)

Spotkanie 3
Temat: Aby się nie wypalić! – Podtrzymywanie motywacji w podtrzymywaniu procesu zmiany samego siebie
Krótki opis: Powroty do starych zachowań jako naturalny element rozwoju. Rola "świętowania" i nagród w motywowaniu samego siebie.

 

Krótka notka o prowadzącym

Psycholog, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła 2-letni program edukacyjny z zakresu Terapii Gestalt (Ośrodek Terapii Gestalt w Krakowie), 4-letnie studium "Podstawy psychoterapii" (prowadzone przez specjalistów z Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy), studia podyplomowe z zakresu coachingu, cykl szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, konferencji z udziałem specjalistów z zagranicznych ośrodków, wyjazdów studyjnych "Arion" (Austria) i wymian zagranicznych (Niemcy).

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, psychoedukacji, prowadzeniu szkoleń. Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, interwencją wobec zagrożeń suicydalnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu prowokatywnego w pracy wychowawczej, jak również zagadnieniem rozwodu i funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w systemie rodzinnym i systemie szkolnym. Realizuje także cyklicznie programy edukacyjne dla młodzieży.

Na ten warsztat zapraszam Państwa, którzy poszukują "oddechu" i kreatywnej przestrzeni dla myślenia o sobie samym i własnym rozwoju czy to osobistym, czy zawodowym.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika – płatne najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 8 grudnia 2016 r.

 

Sposób płatności

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/21.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć