Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: MoTYwatory.

Kod szkolenia: 12D/19

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 13 października 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 2: 1 grudnia 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: 9 lutego 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 4: 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Sonia Gogulla

Problem braku motywacji u uczniów może mieć swoje źródło w stosowaniu przez nauczycieli niewłaściwych technik komunikowania się i w stosowanych metodach uczenia – pewne style nauczania po prostu nie odpowiadają indywidualnym preferencjom uczniów w zakresie uczenia się. Warto zapoznać nauczycieli z wynikami badań na temat motywacji osiągnięć i wnioskami, jakie z nich płyną, aby nauczanie było efektywne, a uczenie się kojarzone przez uczniów z radością odkrywania siebie i świata i odnoszeniem sukcesów.

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Kompetencje personalne i metodyczne dobrego nauczyciela w zakresie wzbudzania motywacji osiągnięć uczniów.
Krótki opis: autorefleksja nad własną motywacją, usystematyzowanie metod nauczania pod kątem ich funkcji motywacyjnych, zapoznanie z różnymi stylami nauczania i ich konsekwencjami, wypracowanie katalogu cech i umiejętności dobrego nauczyciela.

Spotkanie 2
Temat: Motywowanie przez zwiększanie poczucia własnej wartości i zachęcanie bez nagród.
Krótki opis: Zapoznanie uczestników z właściwościami psychologicznymi ucznia sprzyjającymi wzbudzaniu motywacji osiągnięć, uświadomienie uczestnikom jaki wpływ ma nastawienie i oczekiwania nauczyciela na sukces ucznia, zapoznanie z formami pracy wzbudzającymi motywację osiągnięć uczniów .

Spotkanie 3
Temat: Tutoring szkolny – jak przez dialog rozwijać ucznia i motywować go do nauki.
Krótki opis: Warunki nawiązania autentycznej relacji nauczyciel – uczeń, przygotowanie spotkania tutorskiego (tutorialu), rodzaje tutoringu szkolnego – rozwojowy, naukowy, artystyczny.

Spotkanie 4
Temat: Mobilizowanie uczniów do kreatywności i poszukiwań nowych rozwiązań.
Krótki opis: Zapoznanie z metodami i programami edukacyjnymi sprzyjającymi rozwojowi kreatywności i sprzyjającymi osiąganiu sukcesu. Krótki trening kreatywności, nauka przez zabawę.

 

Krótka notka o prowadzącym

Sonia Gogulla – nauczycielka (dyplomowana) historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem. Od kilkunastu lat łączy pracę nauczyciela z pracą konsultanta ROM-E Metis. Posiada Certyfikat Tutora Collegium Wratislavience. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół z zakresu metodyki nauczania, integrowania treści nauczania, skutecznego motywowania uczniów, rozbudzania kreatywności uczniów, projektów edukacyjnych, konstruowania programów nauczania, organizowania spotkań z rodzicami. W szkoleniach bazuje głównie na własnym doświadczeniu i dzieli się nim z uczestnikami.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł)

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie raty.

Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 1 grudnia 2016 r.
Drugą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/19

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć