Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Bogactwo kształtów i kolorów inspiracją do działań twórczych, czyli, jak podsycać percepcję dziecka.

Kod szkolenia: 12D/15

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 5 spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek

Miejsce zajęć: (pierwsze 3 spotkania) Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach filia w Bytomiu oraz (kolejne 2 spotkania) Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Bytom, ul. Chorzowska 22; Katowice, ul. Drozdów 17

 

Czas trwania:14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 27 października 2016 r. (czwartek – Bytom)
Spotkanie nr 2: 24 listopada 2016 r. (czwartek – Bytom)
Spotkanie nr 3: 2 lutego 2017 r. (czwartek – Bytom)
Spotkanie nr 4: 10 marca 2017 r. (piątek – Katowice)
Spotkanie nr 5: 19 maja 2017 r. (piątek – Katowice)

 

Prowadzący: Iwona Bogatko

Nasze warsztaty są propozycją ciekawych zajęć plastycznych dla nauczycieli. Jak zainteresować dzieci, jak położyć kres nudzie, wreszcie, jak wykorzystać czas w twórczy sposób? Zajęcia plastyczne o charakterze zabawowym to najprostszy sposób uczenia się. Biorąc pod uwagę ich skuteczność, osiągnięte wyniki nie tylko zadowolą wszystkich uczestników, ale też mogą stać się motorem do własnych działań twórczych...

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Łatwe i przyjemne zabawy z gliną
Krótki opis: podstawowe techniki wykonywania prac z gliny z dziećmi i młodzieżą, tworzenie ozdobnych faktur, nauka różnych technik zdobienia; projekt ceramicznej formy użytkowej (naczynie)

Spotkanie 2
Temat: Łatwe i przyjemne zabawy z gliną
Krótki opis: wykonanie naczynia wygniatanego z gipsowej formy, zdobienie, tlenkowanie

Spotkanie 3
Temat: Łatwe i przyjemne zabawy z gliną
Krótki opis: szkliwienie, dekorowanie wykonanego naczynia

Spotkanie 4
Temat: "Ptak-dziwak" – papieroplastyka
Krótki opis: podstawowe wiadomości na temat tworzenia kompozycji z papieru; wykonanie dekoracyjnej kompozycji półprzestrzennej z przygotowanych pasków papieru (nacinanie, zagniatanie, zaginanie, przeplatanie, skręcanie)

Spotkanie 5
Temat: Coś z niczego czyli formowanie z plasteliny i bardzo pospolitego papieru...
Krótki opis: podstawowe wiadomości na temat wykonywania z dziećmi i młodzieżą dekoracyjnych kompozycji reliefowych; tworzenie oryginalnej kompozycji na bazie plasteliny i papieru

 

Krótka notka o prowadzącym

Plastyk-posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zajmuje się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz ceramiką.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie raty.

Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 24 listopada 2016 r.
Drugą ratę w wysokości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do zakończenia cyklu – tj. do dnia 19 maja 2017 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/15.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć