Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela: cz. II

Kod szkolenia: 12D/14

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa kolejne pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych odbywających się w ramach dwuletniego cyklu Rozwój psychoseksualny dzieci młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela.
Jest to kontynuacja cyklu rozpoczętego w roku szkolnym 2015/2016.

 

Uwaga!!! Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na ostatnim spotkaniu przed wakacjami uczestnicy tego cyklu z ubiegłego roku szkolnego zostaną automatycznie zarejestrowani do tej grupy.
Jednocześnie informuję, że grupa ma charakter otwarty i jest możliwa rejestracja nowych uczestników.

 

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 6 października 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 2: 24 listopada 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: 5 stycznia2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 4: 16 marca 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 5: 11 maja 2017 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Wiesław Sokoluk

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Podsumowanie normy rozwojowej i szczegółowe omówienie normy klinicznej

Spotkanie 2
Temat: Związek – determinanty wyboru partnera, fazy związku, kryzysy i konflikty

Spotkanie 3
Temat: Pomoc w typowych problemach seksualnych młodzieży

Spotkanie 4
Temat: Infekcje i choroby przenoszone drogą płciową – profilaktyka

Spotkanie 5
Temat: Kobiety – mężczyźni. Reakcje seksualne, zachowania, różnice w sposobach komunikowania

 

Krótka notka o prowadzącym

Wiesław Sokoluk- seksuolog kliniczny i rozwojowy, prowadzi w tych obszarach praktykę psychoterapeutyczną oraz działalność edukacyjną i szkoleniową. Przez wiele lat współpracował z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Funduszem Ludnościowym Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Krajowym Centrum ds. AIDS przy realizacji programów dotyczących zdrowia seksualnego. Jest wieloletnim członkiem i superwizorem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od lat publikuje w prasie, autor książek, między innymi "Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli", "Seks czegoś smutny. Antyporadnik dla tych, którzy grają o miłość".

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie raty.

Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 24 listopada 2016 r.
Drugą ratę w wysokości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do zakończenia cyklu – tj. do dnia 11 maja 2017 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/14.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!

Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć