Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Porządek i przygoda. ARTETERAPIA w pedagogice.

Kod szkolenia: 12D/11

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa sześć spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół, pracownicy placówek oświatowych i kultury.

Miejsce zajęć: Muzeum Historii Katowic – Dział Grafiki im. Pawła Stellera
Adres: Katowice, ul. Kościuszki 47 (skrzyżowanie z ul. Rymera)

 

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 28 października 2016 r. (piątek)
Spotkanie nr 2: 25 listopada 2016 r. (piątek)
Spotkanie nr 3: 16 grudnia 2016 r. (piątek)
Spotkanie nr 4: 13 stycznia 2017 r. (piątek)
Spotkanie nr 5: 24 lutego 2017 r. (piątek)
Spotkanie nr 6: 24 marca 2017 r. (piątek)

 

Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Karolak

Rola twórczości w ogólnym rozwoju dzieci i młodzieży. Spotkania pozwolą między innymi na:

  • pogłębienie szerokiej i zdobycie nowej interdyscyplinarnej wiedzy o ARTETERAPII, szczególnie w edukacji, terapii pedagogicznej i opiece zdrowotnej,
  • zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami w terapiach przy użyciu języka wizualnego, werbalnego i języka ciała (body lenguage),
  • poznanie możliwości terapeutycznego wykorzystania Nowych Mediów (Intermedia, Multimedia, Mix Media),
  • poznanie najnowszej teorii z obszaru pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Podstawy Arteterapii
Krótki opis: Porządek i przygoda. Powolność i ekspresja. Rysunek wyciszający i ekspresyjny.

Spotkanie 2
Temat: Naturoterapia, czyli W zgodzie z naturą
Krótki opis: Land art. Działania wyciszające z elementami natury.

Spotkanie 3
Temat: UpCYKLING
Krótki opis: ReDESIGN – ReMAKE (recykling art).
Przedmioty zużyte – "Drugie życie przedmiotów – Życie po życiu"

Spotkanie 4

Temat: Istota wrażliwości.
Krótki opis: Rysunek i malarstwo emocjonalne.

Spotkanie 5
Temat: Kryzys w życiu człowieka/dziecka.
Krótki opis: Instalacja artystyczna i działania w przestrzeni.

Spotkanie 6
Temat: Emocje negatywne i pozytywne.
Krótki opis: Zastosowanie nowych mediów w arteterapii (Intermedia, Multimedia, Mix Media).

 

Krótka notka o prowadzącym

Artysta plastyk, pedagog, studia artystyczne poszerzył o studia wybranych zagadnień z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o studia z dziedziny pedagogiki. Określają one rodzaj aktywności zawodowej: od pracy pedagogicznej przez działania artystyczne realizowane z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi specjalnej troski, do własnych wypowiedzi artystycznych.

Realizacje w wielu mediach sztuki (obiekty artystyczne, happening, performance, sztuka akcji, mail art., warsztaty artystyczne, teatr, film, projektowanie sytuacji twórczych).

Wystawy w Galeriach, Muzeach, Centrach Artystycznych, Uczelniach, w kraju (Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra) i za granicą (w Anglii, Austrii, Brazylii, Finlandii, w Niemczech, Norwegii, USA).

Wydał kilkanaście książek z zakresu arteterapii, twórczości, sztuki.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie raty.
Pierwszą ratę w wysokości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć zł) należy wpłacić najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 25 listopada 2016 r.
Drugą ratę w wysokości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do zakończenia cyklu – tj. do dnia 24 marca 2017 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/11.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć