Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Przedszkolakowa grafikomania.

Kod szkolenia: 12D/10/2

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:30 – 17:30

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 20 października 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 2: 10 listopada 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: 16 lutego 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 4: 18 maja 2017 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Gabriela Wawrzynek

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Gryzmozgadywanki
Ćwiczenia graficzne pobudzające wyobraźnię i kreatywność. Rozumienie i stosowanie symboli. Odróżnienie elementów realnych i fantastycznych.

Spotkanie 2
Temat: Kołomania
Zabawa graficznymi elementami kulistymi, owalnymi. Budowanie obrazu z wyobraźni z zastosowaniem różnych układów kół. uwzględnienie proporcji oraz układu obiektów w przestrzeni.

Spotkanie 3
Temat: Główka myśli, rączki pracują
Posługiwanie się środkami wyrazu plastycznego takimi jak; kształt, barwa, faktura na płaszczyźnie graficznymi technikami. Doskonalenie umiejętności manualnych.

Spotkanie 4
Temat: Fotomontaż-to takie proste
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o swoich przeżyciach na podstawie malarstwa i fotografii. Łączenie tych dziedzin sztuki w jedną całość. Właściwe posługiwanie się narzędziami (wycinanie, naklejanie, skrócenie, wykorzystanie fragmentu...).

 

Krótka notka o prowadzącym

Gabriela Wawrzynek
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wychowaniem plastycznym – Wyższa Szkoła pedagogiczna w Częstochowie, Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie – studia podyplomowe – Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wieloletni wychowawca i nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum, nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach, nauczyciel dyplomowany. Szkolenia dla nauczycieli o tematyce artystycznej plastycznej, turystycznej i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, regionalnej. Koordynator szkoleń dla cyfrowych tubylców, tańca i jego wartości w edukacji i modnych technik plastycznych.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie raty.
Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 15 grudnia 2016 r.
Drugą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do dnia 9 marca 2017 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/10/2.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zmieniono 7 listopada 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć