Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Od kołyski do matury – potrzeby i możliwości dziecka na każdym etapie rozwoju.

Kod szkolenia: 12D/9

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cykl 4 spotkań seminaryjnych.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i nauczyciele szkół i placówek

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Filia w Bytomiu
Adres: Bytom, ul. Chorzowska 22

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 7 marca 2017 r. (wtorek)
Spotkanie nr 2: 4 kwietnia 2017 r. (wtorek)
Spotkanie nr 3: 9 maja 2017 r. (wtorek)
Spotkanie nr 4: 13 czerwca 2017 r. (wtorek)

 

Prowadzący: Mirosława Bochner, Krystyna Szczęsna-Witkowska, Beata Łęcka, Beata Birnbach

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Pierwsze 5 lat życia
Krótki opis:

 • etapy rozwoju przywiązania u dzieci
 • kluczowe momenty w rozwoju przywiązania
 • podstawowe potrzeby w poszczególnych etapach rozwoju więzi

Spotkanie 2
Temat: Okres szkolny – I etap edukacyjny

Krótki opis:

 • kluczowe informacje dotyczące rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego w okresie młodszym szkolnym
 • dobry start w szkole – budowanie optymizmu, poczucia sprawstwa i nastawienia na rozwój
 • sposoby wspieranie umiejętności społecznych dzieci

Spotkanie 3
Temat: Okres szkolny – II etap edukacyjny
Krótki opis:

 • kluczowe informacje dotyczące rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego w starszym wieku szkolnym
 • prawidłowości i zagrożenia rozwoju psychoseksualnego
 • sposoby rozwijania umiejętności kontrolowania emocji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Spotkanie 4
Temat: Adolescencja
Krótki opis:

 • podstawowe dylematy rozwojowe okresu adolescencji ( zależność – niezależność)
 • budowanie swojej tożsamości
 • trudności pojawiające się w ty okresie rozwojowym

 

Krótka notka o prowadzących

Mirosława Bochner – psycholog, konsultant w ROM-E Metis w Katowicach, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach International Coach Federation. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Po przeszkoleniu w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od lat zajmuje się tematyką związaną ze wspieraniem rozwoju dziecka, budowaniem zaradności i skuteczności oraz wzmacnianiem adekwatnej samooceny. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach budowania poczucia wartości, skutecznych metod uczenia się, uaktywniania i stymulowania mózgu w procesie przyswajania wiedzy, interwencji kryzysowej na terenie szkoły

Krystyna Szczęsna-Witkowska – psycholog, konsultant Pracowni Doskonalenia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ROM-E Metis. Jest absolwentką wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej i pracy z grupą, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Rodzinnego Ośrodka Synapsis w Warszawie i specjalistów z zagranicy. Brała udział w zagranicznych konferencjach szkoleniowych poświęconych terapii krótkoterminowej i terapii ericksonowskiej /USA, Wielka Brytania/. Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce, w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tą metodę. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoprofilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Jest autorką licznych programów szkoleniowych, m.in. w zakresie pracy z agresją na terenie placówek oświatowych, wczesnej interwencji wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem, kształtowania umiejętności społecznych u dzieci. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi.

Beata Łęcka – psycholog, konsultant Pracowni Doskonalenia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ROM-E Metis. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej w pracy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie oraz specjalistów z zagranicy (m.in. Pittsburgh International Children and Families Institute – USA, Uniwersytet Fontys w Tilburgu – Holandia). Brała udział w zagranicznych konferencjach szkoleniowych poświęconych terapii uzależnień (USA) międzynarodowej współpracy między placówkami edukacyjnymi w ramach programu Socrates w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Hiszpanii), pomocy dziecku i rodzinie w ramach instytucji opiekuńczo-wychowawczych(Portugalia). Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach(SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce (w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tę metodę). Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi oraz wspierania dziecka w rozwoju oraz w obliczu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (m. in. przemocy rówieśniczej, rozwodu, adaptacji w rodzinie zrekonstruowanej, śmierci osób bliskich).

Beata Birnbach – psycholog, 18-letni staż pracy zawodowej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, obecnie konsultant ROM-E Metis, Pracownia Wychowania. Absolwentka licznych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, prowadzonych przez najlepszych specjalistów z najlepszych ośrodków terapeutycznych w kraju m.in.: Ukończyła 2-letni program edukacyjny z zakresu Terapii Gestalt (Ośrodek Terapii Gestalt w Krakowie, 4-letnie studium "Podstawy psychoterapii" (prowadzone przez specjalistów z Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy). Głównym obszarem jej pracy w ośrodku jest tematyka związana z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami odżywiania.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika – płatne po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 4 kwietnia 2017 r.

 

Sposób płatności

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/9.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!

Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć