Temat cyklu seminaryjno-warsztatowego: Ucz się, baw... i rośnij zdrowo!

Kod szkolenia: 12D/8/1

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, szkoły specjalnej

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 14 marca 2017 r. (wtorek)
Spotkanie nr 2: 4 kwietnia 2017 r. (wtorek)
Spotkanie nr 3: 16 maja 2017 r. (wtorek)
Spotkanie nr 4: 13 czerwca 2017 r. (wtorek)

 

Prowadzący: Gabriela Niemiec

Zabawa jest podstawową formą działalności dziecka. Zabawa – uczy, i odwrotnie, podczas nauki można się bawić. Jest ona skutecznym środkiem wzmacniającym zainteresowania dzieci i uczniów. W pedagogice stosowano dotychczas zabawę jako metodę w pracy przede wszystkim z dziećmi młodszymi i młodzieżą, najczęściej w formach pozaszkolnych. Obecnie pedagodzy zabawy powołują się na psychologiczne uzasadnienia zabawy w rozwoju jednostki i grupy, a zwłaszcza na jej znaczenie w psychoterapii. Znajduje więc ona zwolenników także podczas zajęć szkolnych i przedszkolnych. Posługuje się różnymi środkami, takimi jak: słowo pisane i mówione, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk, odgrywanie ról, pantomima. Spełnia funkcję pomocniczą w procesie kształcenia i rozwoju zarówno intelektualnego, jak i fizycznego.

 

Tematyka spotkań

Spotkanie 1
Temat: Zabawy zmysłowo-ruchowe. Ćwiczenia do stymulacji sensorycznej, z wykorzystaniem prostych przedmiotów codziennego użytku
Warsztat poświęcony poznaniu objawów braku zdolności sensomotorycznych u małego dziecka. Poznanie znaczenia ćwiczeń zmysłowo-ruchowych w wyrównywaniu startu szkolnego. Poznanie zestawów ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne do codziennego stosowania w przedszkolu, szkole i domu.

Spotkanie 2
Temat: Zabawy przeciwko agresji
Warsztat poświęcony problematyce agresji w przedszkolu i szkole. Poznanie różnego rodzaju zabaw interakcyjnych do konstruktywnego przezwyciężania złości i agresji.

Spotkanie 3
Temat: Kamishibai – teatr ilustracji. Jak zamienić seans głośnego czytania w chwilę magii...
Warsztat poświęcony poznaniu techniki czytania wywodzącej się z Japonii, wykorzystującej kartonowe plansze z obrazkami i tekstem do prezentowania fragmentów historii, bajek czy opowiadań. Poznanie, jak ważny wpływ na rozwój czytelnictwa u małego dziecka ma ilustracja i głośne czytanie, czyli obraz i dźwięk.

Spotkanie 4
Temat: Zabawy wyciszające i relaksacyjne na każdą porę roku
Warsztat poświęcony znaczeniu zabaw wyciszających w kontaktach z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo. Wzbogacanie warsztatu pracy o zabawy, które wyciszają, uczą konsekwencji i cierpliwości oraz ćwiczą koncentrację u młodszych dzieci.

 

Krótka notka o prowadzącym

Gabriela Niemiec – nauczyciel dyplomowany; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od 29 lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji przedszkolnej traktuje jako własną pasję.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika – płatne po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 4 kwietnia 2017 r.

 

Sposób płatności

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/8/1.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć