Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Interwencja kryzysowa w pigułce.

Kod szkolenia: 12D/3

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 2 marca 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 2: 30 marca 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: 27 kwietnia 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 4: 8 czerwca 2017 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Beata Łęcka

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Interwencja w sytuacji zagrożenia samobójstwem
Krótki opis: Fakty i mity dotyczące zagadnienia samobójstwa; ocena ryzyka suicydalnego u uczniów; zasady postępowania interwencyjnego wobec suicydenta i jego rodziny

Spotkanie 2
Temat: Działania interwencyjne szkoły w przypadku śmierci ucznia
Krótki opis: Cele działań postwencyjnych; zasady tworzenia szkolnego zespołu interwencji kryzysowej; praca postwencyjna na terenie szkoły

Spotkanie 3
Temat: Wspieranie dziecka a sytuacji śmierci rodzica
Krótki opis: Rozumienie śmierci w aspekcie rozwojowym; fazy żałoby; kluczowe informacje do przekazania uczniowi doświadczającemu żalu po stracie oraz jego opiekunom; zasady postępowania nauczycieli wobec ucznia w procesie żałoby

Spotkanie 4
Temat: Zespół stresu urazowego
Krótki opis: Warunki powstania traumy; zadanie interwenta; objawy stresu pourazowego; charakterystyka rodzaju reakcji dzieci na traumatyczne i stresujące wydarzenia

 

Krótka notka o prowadzącym

Beata Łęcka – psycholog, konsultant Pracowni Doskonalenia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ROM-E Metis. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej w pracy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz specjalistów z zagranicy (m.in. Pittsburgh International Children and Families Institute – USA, Uniwersytet Fontys w Tilburgu – Holandia). Brała udział w zagranicznych konferencjach szkoleniowych poświęconych terapii uzależnień (USA) oraz międzynarodowej współpracy między placówkami edukacyjnymi w ramach programu Sokrates (w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Hiszpanii), pomocy dziecku i rodzinie w ramach instytucji opiekuńczo-wychowawczych (Portugalia). Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce (w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tę metodę).

Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi oraz wspierania dziecka w rozwoju oraz w obliczu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (m. in. przemocy rówieśniczej, rozwodu, adaptacji w rodzinie zrekonstruowanej, śmierci osób bliskich).

W zakresie interwencji kryzysowej zajmuje się problematyką samobójstw, pomocy psychologicznej uczniom pogrążonym w żałobie oraz działaniami postwencyjnymi na terenie szkoły w przypadku śmierci ucznia.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika – płatne po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 30 marca 2017 r.

 

Sposób płatności

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/3.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć