Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Prześladowanie szkolne i wykluczenie z grupy rówieśniczej – mechanizmy i sposoby zapobiegania. Co zrobić, aby prześladowanie nie było cool? – Interwencja Edukacyjna Bliżej.

Kod szkolenia: 12D/2/2

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 3 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek.

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania:14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 2 marca 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 2: 9 marca 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: 23 marca 2017 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Małgorzata Golonka-Wójcik

 

Tematyka

Moduł 1
W module pierwszym wspólnie zastanowimy się nad zjawiskiem prześladowania w szkole, spróbujemy określić w którym momencie kończą się nieszkodliwe żarty, a zaczyna prześladowanie i kto tak naprawdę ma o tym decydować. Potraktujemy prześladowanie jako zjawisko grupowe, bazując na badaniach pokazujących, że w 80% sytuacji agresorzy podejmują działanie w obecności świadków. Zwrócimy uwagę na teorię i praktykę hierarchizacji grupy oraz dynamiki klasy szkolnej w świetle Teorii Dominacji, która podaje powody dla których agresor prześladuje ofiarę/ofiary. Przyjrzymy się także procesom wykluczania jednostek z grupy rówieśniczej – jak, kogo i z jakiego powodu wyklucza się z grupy rówieśniczej. Dzięki wynikom najnowszych badań rozważymy to zjawisko w punktu widzenia uczniów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Postaramy się przeanalizować sytuacje wykluczania i prześladowania w realu oraz internecie przyglądając się konkretnym reakcjom świadków i wpływem jaki mają na agresorów i ofiary. Zastanowimy się jak Efekt Widza i zjawisko Ignorancji Pluralistycznej działa w klasie i jak można im przeciwdziałać. Skupimy się na świadkach prześladowania, wykluczania i agresji szkolnej. Skorzystamy z doświadczeń twórców programu KiVa, którzy doszli do wniosku że łatwiej jest stworzyć taki kontekst klasy w którym prześladowanie po prostu się nie opłaca, niż pracować nad podejściem i zachowaniami agresorów. Aby to zrobić należy przede wszystkim zrozumieć dlaczego nawet ci uczniowie którzy nie popierają agresji biernie przyglądają się prześladowaniu innych i nie sprzeciwiają się agresorom, z czasem nawet wzmacniają agresywne zachowania

Uczestnicy zostaną poproszeni o przygotowanie studium przypadku dotyczące sytuacji prześladowania ucznia/uczennicy w placówce w której pracują lub pracowali.

Moduł 2
Moduł drugi zostanie w całości poświęcony scenariuszom programu Bliżej. Każdy ze scenariuszy zostanie omówiony w kontekście przytoczonych wcześniej teorii i zjawisk grupowych. Omówione zostaną także techniki budowania zgranego zespołu wynikające z Teorii Skrzyżowanych Kategoryzacji Społecznych, Teorii Wspólnej Tożsamości Grupowej oraz empatii kognitywnej i afektywnej. Uczestnicy otrzymają kopie Interwencji Edukacyjnej Bliżej i będą mogli spróbować zastosować scenariusze w praktyce.

Moduł 3
W module trzecim omówimy dobre praktyki stosowane przez uczestników w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom grupowym w klasie szkolnej, budowania zgranego zespołu i dobrej relacji nauczyciel-uczniowie. Wrócimy do programu Bliżej, omawiając możliwe zmiany i ulepszenia. Zajmiemy się także błędami popełnianymi przez nauczycieli, które przyczyniają się do występowania prześladowani i agresji. Omówimy przykłady z literatury i doświadczeń uczestników i prowadzącej oraz wyniki badań prowadzonych przez licealistów w projekcie INKLA. Postaramy się wspólnie stworzyć "przepis" czego nauczyciel robić NIE powinien.

 

Krótka notka o prowadzącym

Małgorzata Wójcik – dr nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża programy zapobiegające przemocy. Kierownik projektu badawczego Interwencja edukacyjna Bliżej – finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz projektu Inkla-finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika – płatne po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 9 marca 2017 r.

 

Sposób płatności

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/2/2.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć