Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 stycznia 2007 roku w godz. 11.00 – 15.00 organizujemy seminarium nt.

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej.

Celem seminarium jest przybliżenie sytuacji uczniów niepełnosprawnych w środowisku szkoły ogólnodostępnej w aspekcie ich kształcenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz omówienie zasad współpracy szkoły z rodziną ucznia niepełnosprawnego.

Na seminarium zapraszamy: przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów i psychologów szkolnych oraz zainteresowanych nauczycieli szkół ogólnodostępnych.

Uwagi organizacyjne:

Seminarium przewidziane jest dla 40 osób. O udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc został wyczerpany. Lista zgłoszeń z dniem 3 stycznia została zamknięta.

Szczegółowy program seminarium - zobacz...

Koszt udziału w seminarium wynosi 15 zł.

Wpłaty ww. kwoty należy dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: Seminarium 3S

lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora seminarium – Małgorzaty Spendel:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108, e-mail:

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w seminarium.

Obrady odbywać się będą w siedzibie naszego Ośrodka, w Katowicach przy ul. Drozdów 17.

Serdecznie zapraszamy.

Opublikowano 20 października 2006
Zmieniono 13 stycznia 2007
Zarchiwizowano 23 stycznia 2007
Wróć