Logo Śląskiego laboratorium pedagogiki teatru

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach i Fundacja Szafa Gra zapraszają do udziału w kursie doskonalącym w ramach programu

Śląskie laboratorium pedagogiki teatru.

 

Program powstał w oparciu o analizy i badania prowadzone w ramach projektu Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru realizowanego w 2015 r. przez Fundację Szafa Gra. Program obejmuje zagadnienia z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej. W kompleksowy sposób obejmuje wszystkie etapy przygotowania do pracy za pomocą pedagogiki teatru z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w różnych środowiskach.

Zajęcia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, animatorów kultury, którzy w swojej pracy zawodowej: prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

 

Obszary: dydaktyka / metodyka / edukacja.

Instytucje: przedszkolne, szkolne, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy kultury, inne.

Cele kursu: wspieranie działań związanych z pedagogiką teatru. Pomoc merytoryczna i organizacyjna nauczycielom, instruktorom zajmującym się działaniami związanymi z teatrem amatorskim, a także prowadzenie edukacji teatralnej w szkołach, placówkach oświatowych, kulturalnych i innych.

Liczba godzin: 48 (60 min.)

Współorganizacja: Pałac Młodzieży w Katowicach, Inqubator Teatralny

Autor kursu: Iwona Woźniak

 

Logo: Inqubator Teatralny

 

PROGRAM:

8 października 2016 r. w godz. 10:00 – 18:00

"Aktor – lalkarz" – kod szkolenia 44WD/I

Warsztat poświęcony pracy w teatrze lalek. Praktycznie przygotowanie lalki Praca nad animacją. Teatr lalek; podstawowe techniki lalkarskie: kukły, pacynki, marionetki, maski jako rodzaj teatru lalek, teatr przedmiotu; zasady animacji lalek. Metody i materiały do tworzenia lalek. Warsztat zakończy pokaz powarsztatowy.

Miejsce: Pałac Młodzieży w Katowicach

 
Prowadzący: Marcin Kozłowski (instruktor teatralny). Klaun, terapeuta, lalkarz, scenograf i muzykant. Człowiek teatru. Od ponad dwudziestu lat pracuje z amatorami – dziećmi, młodzieżą, studentami, dorosłymi, emerytami, niepełnosprawnymi i wszystkimi chętnymi tworząc widowiska teatralne w domach kultury, bibliotekach, w parkach i na ulicy.Zdjęcie: Marcin Kozłowski

 

22 października 2016 r. w godz. 10:00 – 18:00

"Reżyseria w teatrze amatorskim" – kod szkolenia 44WD/II

Warsztaty wprowadzające w metody przygotowania przedstawienia oraz przybliżające różne role i zadania reżysera – nauczyciela – instruktora. Warsztaty pozwolą poznać reżyserię wychodzącą od analizy tekstu, inspirowane teatrem formy, teatrem plastycznym, czy polegającą na współtworzeniu przedstawienia w grupie.

Miejsce: Scena w Galerii – Galeria Katowicka przy dworcu PKP, III piętro

 
Prowadzący: Iwona Woźniak (reżyser, pedagog teatru). Reżyser i prowadzącą Teatr Naumiony od 2009, której wielką pasją jest kultywowanie i zachowywanie tradycji śląskich za pomocą przedstawień teatralnych, które tworzy. Wraz z Teatrem Naumiony stworzyła spektakle "Marika", "Hebama", "Jasełka", "Kopidoł" Reżyser, menager kultury, animator, nauczyciel. Od ponad 20 lat prowadzi działania artystyczne i kulturalne. Twórca Fundacji Szafa Gra, współtwórca Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru. Prowadzi wiele grup na terenie Śląska, współpracuje ze środowiskiem polonijnym na Węgrzech, Litwie, Belgii. Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego. Na co dzień zajmuje się działaniami związanymi z szeroko pojętą pedagogiką teatru, reżyseruje, tworzy wiele inicjatyw kulturalnych.Zdjęcie: Iwona Woźniak

 

5 listopada 2016 r. w godz. 10:00 – 18:00

"Aktor w teatrze słowa" – kod szkolenia 44WD/III

Warsztat poświęcony pracy nad rolą. Praktyczne przygotowanie do pracy w konwencji teatru słowa. Ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu. Podstawy pracy z tekstem. Interpretacja wiersza i prozy. Przygotowanie aktora do małych form teatralnych – recytacji, "wywiedzione ze słowa", monodramu, a także wystąpień publicznych.

Miejsce: Scena w Galerii – Galeria Katowicka przy dworcu PKP, III piętro

 
Prowadzący: Marek Rachoń (aktor, logopeda, trener głosu). Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (wydział aktorski), jest doktorem sztuki teatralnej i absolwentem dwuletniego Podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną. Aktor Teatru Śląskiego w Katowicach, wykładowca akademicki, trener emisji głosu mówionego. Od 2003 roku pracuje jako logopeda, swoją praktykę logopedyczną wzbogaca nieustannie doświadczeniami, technikami i praktykami aktorskimi.Zdjęcie: Marek Rachoń

 

19 listopada 2016 r. w godz. 10:00 – 18:00

"Ruch w pracy aktora" – kod szkolenia 44WD/IV

Warsztat poświęcony pracy aktora z ciałem. Jak przygotować aktora do pracy w konwencji teatru ruchu. Zajęcia poświęcone różnym metodom pracy z ciałem, które mogą być wykorzystane w działaniach teatralnych z różnymi grupami. Warsztaty będą miały formę treningu fizycznego.

Zmiana miejsca szkolenia 44WD/IV – nowe miejsce: Sala prób, Teatr Śląski – Scena w Malarni, ul. Teatralna 2

 
Prowadzący: Ryszard Kalinowski (tancerz, choreograf, pedagog). Absolwent pedagogiki kulturalno-oświatowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – specjalności teatr i taniec. Aktor teatru pantomimy Haliny Studniarz w Lublinie, tancerz Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej. Od 2006r. kieruje Lubelskim Teatrem Tańca. Zdobywca licznych nagród w Polsce i na świecie. Wyróżniony za swoją działalność na polu kultury i tańca Nagrodą Prezydenta Miasta Lublin za całokształt pracy w dziedzinie kultury (2001) oraz Nagrodą Teatralną Prezydenta Miasta Lublin za twórczość artystyczną i działalność kulturalną na rzecz miasta (2003).Zdjęcie: Ryszard Kalinowski

 

3 grudnia 2016 r. w godz. 10:00 – 12:00

"Teatr Amatorski" – idee, założenia, rys historyczny – kod szkolenia 44WD/V

Wykład na temat założeń, idei teatrów amatorskich. Przybliżenie historii ruchu amatorskiego na terenie Śląska.

Zmiana miejsca szkolenia 44WD/V – nowe miejsce: Sala prób, Teatr Śląski – Scena w Malarni, ul. Teatralna 2

 
Prowadzący: dr hab. Dorota Fox (Uniwersytet Śląski). Adiunkt w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany kulturoznawstwa. Autorka dwóch monografii: Autorka dwóch monografii: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia (Katowice 2007) oraz Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1914-1939 (Katowice 2014) oraz licznych artykułów z zakresu historii krytyki teatralnej, historii teatru amatorskiego, teatru dwudziestolecia międzywojennego oraz form sztuki estradowej. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych oraz Polskiego Towarzystwa KulturoznawczegoZdjęcie: Dorota Fox

godz. 12:30 – 18:00

"Pedagogika Teatru"

W pracy edukatora teatralnego często brakuje momentu na zatrzymanie i przyjrzenie się swojej praktyce zawodowej. Podczas warsztatu stworzymy sobie do tego okazję. Skupimy się na wartościach, na których opiera się nasza praca, poddamy refleksji rolę i zadania stojące przez prowadzącym warsztaty a także zastanowimy się, jak na nasze działania wpływa grupa, z którą pracujemy. Podczas zajęć będziemy się odwoływać do ważnych twórców i teoretyków pracy z amatorami: Lucjusza Komarnickiego, Jędrzeja Cierniaka czy Jana Dormana.

 
Prowadzący: Justyna Czarnota – Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Pedagog teatru, pasjonatka teatru dla dzieci i młodzieży. Od 2010 roku pracuje w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie obecnie kieruje Działem Pedagogiki Teatru. Członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizuje autorskie projekty z zakresu edukacji oraz upowszechniania kultury.Zdjęcie: Justyna Czarnota

 

17 grudnia 2016 r. w godz. 10:00 – 18:00

4 lutego 2017 r. w godz. 10:00 – 18:00

"Dramaturgia w teatrze amatorskim" – kod szkolenia 44WD/VI

Warsztat poświęcony pracy nad stworzeniem własnego – autorskiego scenariusza przedstawienia, etiudy teatralnej. Jak z opisu zrobić dialog? Czy dramaturgia oznacza tylko tekst czy także to, co jest między słowami? Etapy pracy nad scenariuszem. Przybliżenie technik pisania sztuk teatralnych.

Zmiana miejsca szkolenia 44WD/VI – nowe miejsce: Sala prób, Teatr Śląski – Scena w Malarni, ul. Teatralna 2

 

Prowadzący: Agata Dąbek – dramatolog, dramaturg, pedagog, specjalista w dziedzinie znajomości form pisania dla sceny zwłaszcza XX i XXI wieku, posiadający duże doświadczenie metodyczne w zakresie przekazywania wiedzy o warsztacie dramaturgicznym (nabyte m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim) oraz jego praktycznego doskonalenia. Obecnie dramaturg w Narodowym Starym Teatrze. W latach 2014-2015 kierownik literacki Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie działający w nim także jako wspomagający dramaturg. W Łaźni Nowej zrealizowała m.in. warsztaty dramatopisarskie "Nowa Huta – moja miłość", podczas których po raz pierwszy zastosowała (z powodzeniem) formułę warsztatowej pracy kolektywnej. Na gruncie zawodowym łączy kompetencje badacza, teoretyka dramatu, warsztatowca i dramaturga (badanie przez działanie). Zajmuje się pracą recenzencką oraz regularnie publikuje rozprawy poświęcone współczesnej dramaturgii polskiej i zagranicznej w monografiach zbiorowych i prasie branżowej. Autorka książki "Polski Faust. Wątki faustyczne w polskiej dramaturgii XX wieku" (Kraków 2007), współredaktorka monografii zbiorowej "Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz – scena we współczesnej praktyce dramatopisarskiej i inscenizacyjnej" (Kraków 2009) oraz publikacji "Rzemiosło teatru. Etos – profesje – materia" (Kraków 2015). Wraz z dr Wojciechem Brojerem, pomysłodawcą publikacji, współtworzyła książkę "Bertolt Brecht. Die Dreigroschenoper. Marian Bogusz" (Warszawa 2012).

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w jednym module wynosi 160 zł

UWAGA PROMOCJA! Ostatni moduł gratis w przypadku udziału w całym kursie. Koszt całego kursu wynosi 800 zł! Opłata nie podlega zwrotowi.

 

O udziale w kursie decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online – na wszystkie lub wybrane spotkania.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 44WD/I, II, III, IV, V, VI lub 44WD – całość

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 12 września 2016
Zmieniono 13 grudnia 2016
Zarchiwizowano 4 lutego 2017
Wróć