Szanowni Państwo

Żyjemy obecnie w czasach, w których relacje międzyludzkie wycofywane są z przestrzeni realnej do wirtualnej. Komunikujemy się (szczególnie w młodym pokoleniu) przy użyciu nowoczesnych technologii, mediów społecznościowych. Jednocześnie zmiany w systemie oświaty wyraźnie akcentują rolę rodziców w życiu dziecka i życiu szkoły. Biorąc pod uwagę te procesy i bliskie nam przekonanie o tym, że dobre fundamenty i skuteczność życiową dzieci budujemy w realnych kontaktach rodzic – dziecko pragniemy zaprosić Państwa na:

Trening Umiejętności Wychowawczych.

 

Motywem przewodnim treningu jest

  • uczenie się, poszukiwanie i wzmacnianie konkretnych umiejętności komunikowania i wyrażania własnych uczuć bez naruszania granic innych osób,
  • poszukiwanie i dopracowywanie sposobów konsekwentnego wprowadzania przewidywalnych norm i zasad a co za tym idzie budowania kręgosłupa wartości,
  • wzmacnianie sposobów budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym tematyką poszczególnych spotkań treningowych będzie:

  1. Komunikowanie jako wspieranie czyli jak rozmawiać szanując inność i odrębność dziecka.
  2. Demokratyczne czy autokratyczne czyli o warunkach wychowawczej dyscypliny.
  3. "Brawo, super..." czyli o chwaleniu pozwalającym budować wiarę we własne możliwości.

 

Podstawowe informacje o warsztacie:

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz rodzice uczniów lub dzieci przedszkolnych.

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Prowadzący: Mirosława Bochner, Wioleta Baraniak

Liczba godzin: 15

Terminy spotkań:

24 października 2016 r. w godz. 14:30 – 18:00 – zajęcia odwołane
30 listopada 2016 r. w godz. 14:30 – 18:00
20 grudnia 2016 r. w godz. 14:30 – 18:00
10 lutego 2017 r. w godz. 14:30 – 18:00

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 60 zł

Termin płatności: 23 listopada 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy – Mirosława Bochner, Wioleta Baraniak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102 lub 153
e-mail: /

Opublikowano 12 września 2016
Zmieniono 15 października 2016
Zarchiwizowano 30 listopada 2016
Wróć