Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

 

Zapraszamy do udziału w sieci dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Cel: doskonalenie kompetencji w zakresie zarządzania poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Planowane efekty – uczestnicy sieci:

 • wypracują standardy pracy poradni,
 • wypracują zasady stosowania ICF w opisie dzieci i młodzieży,
 • opracują zasady i sposoby współpracy z ROM-E Metis w zakresie wspomagania pracy przedszkoli i szkół.

Adresaci: dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Autor i realizator: Małgorzata Spendel

Współpraca: Ewa Fiedziukiewicz

Harmonogram spotkań:

 1. Aktualne przepisy prawa oświatowego, w tym dotyczące poradnictwa. Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej
  13 października 2016 r. w godz. 9:30 – 13:00, ROM-E Metis w Katowicach
 2. Konstruowanie opinii i orzeczeń na podstawie diagnozy ICF
  8 grudnia 2016 r. w godz. 9:30 – 13:00, ROM-E Metis w Katowicach
 3. Doradztwo zawodowe w ppp w oparciu o ICF
  9 lutego 2017 r. w godz. 9:30 – 13:00, ROM-E Metis w Katowicach
 4. Współpraca poradni z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wspomagania pracy przedszkoli, szkół i placówek
  6 kwietnia 2017 r. w godz. 9:30 – 13:00, ROM-E Metis w Katowicach
 5. Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej
  11 maja 2017 r. w godz. 9:30 – 13:00, ROM-E Metis w Katowicach
 6. Konferencja dla poradnictwa
  7 – 9 czerwca 2017 r. Ustroń

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Spendel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 28 sierpnia 2016
Zarchiwizowano 13 października 2016
Wróć