Logo: Zaburzenia ze spectrum autyzmu

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-metodycznej Zaburzenia ze spectrum autyzmu.

 

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek szkolno-wychowawczych, nauczycieli, pedagogów, i psychologów, pielęgniarek i higienistek szkolnych, wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką. Konferencja wraz z filmem jest organizowana w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020.

 

Organizatorzy planują cztery edycje tego projektu – do wyboru: w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku.

 

Zaburzenia ze spectrum autyzmu sprawiają wiele problemów zarówno w sferze diagnozowania problematyki jak i sposobów pracy terapeutycznej. Dzisiaj specjaliści są zgodni, że najlepsze efekty w leczeniu powyższych zaburzeń daje kompleksowa praca w obszarach psychiatrii, psychoterapii i edukacji wychowawczej, dlatego też zamysłem konferencji będzie pokazanie możliwości oddziaływań diagnostycznych, leczniczych, psychoterapeutycznych i wychowawczych wobec osób dotkniętych autyzmem.

 

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych edycji znajdą Państwo poniżej.

Do wyboru dla Państwa (proszę kliknąć w wybraną edycję):

Wojewódzka Konferencja "Zaburzenia ze spectrum autyzmu"
Katowice, 10 października 2016 r.

Regionalna Konferencja "Zaburzenia ze spectrum autyzmu"
Częstochowa, 18 października 2016 r.

Regionalna Konferencja "Zaburzenia ze spectrum autyzmu"
Rybnik, 25 października 2016 r.

Regionalna Konferencja "Zaburzenia ze spectrum autyzmu"
Bielsko-Biała, 8 listopada 2016 r.

 

Wśród uczestników konferencji rozprowadzony zostanie wyprodukowany na potrzeby prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej film pt.: "Zaburzenia ze spectrum autyzmu".

 

Film podejmuje tematykę uwarunkowań powstawania zaburzeń ze spectrum autyzmu oraz form pomocy udzielanych dzieciom i młodzieży w różnych placówkach województwa śląskiego. Film może być ważną wskazówką edukacyjną dla nauczycieli i rodziców poszukujących informacji w powyższym obszarze. Zawiera informacje o diagnozie tych zaburzeń, objawach i przyczynach ich powstawania, a także o możliwościach udzielenia pomocy osobom, u których mogą występować tego typu problemy.

 

Logo: Śląskie.

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Opublikowano 8 września 2016
Zarchiwizowano 8 listopada 2016
Wróć