Zapraszamy do udziału w cyklu zajęć Wsparcie na starcie – kurs doskonalący umiejętności nauczyciela (nie tylko) stażysty i kontraktowego.

Kurs jest kolejną edycją zajęć prowadzonych w minionych latach. Adresujemy go do nauczycieli rozpoczynających swoją karierę zawodową, a także tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić umiejętności.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, opracowaliśmy program zajęć seminaryjno-warsztatowych. Ich celem jest:

  • wsparcie nauczycieli w zakresie metodycznym i psychopedagogicznym;
  • doskonalenie umiejętności niezbędnych dla absolwentów wyższych uczelni, którzy podjęli pracę w szkole;
  • wypracowanie skutecznych technik efektywnej pracy nauczyciela – wychowawcy;
  • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych.

Kod

Tematyka i prowadzący

Termin

37D/I

Wspólny cel – budowanie konstruktywnych relacji z rodzicami uczniów

Sonia Gogulla

4 listopada 2016 r.
w godz. 14:30 – 17:30

37D/II

Wespół w zespół - wykorzystanie metody projektu w planowaniu współpracy uczniów i nauczycieli

Grażyna Skirmuntt

9 grudnia 2016 r.
w godz. 14:30 – 17:30

37D/III

Jedziemy na wycieczkę – organizacja wycieczki metodą projektu

Gabriela Wawrzynek

10 lutego 2017 r.
w godz. 14:30 – 17:30

37D/IV

Czy konflikt niszczy? - skuteczne metody rozwiązywania konfliktów

Aleksandra Kruszyńska

10 marca 2017 r.
w godz. 14:30 – 17:30

37D/V

Jak zaprojektować swoją karierę zawodową? – o awansie zawodowym (i nie tylko)

Jolanta Leśniak

7 kwietnia 2017 r.
w godz. 14:30 – 17:30

37D/VI

Jak się przygotować do spotkania z komisją w sprawie awansu zawodowego?

Jolanta Leśniak

5 maja 2017 r.
w godz. 14:30 – 17:30

 

Miejsce zajęć: ROM-E Metis w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Zapisy przyjmowane są na cały cykl szkoleń (wówczas uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego) lub pojedyncze warsztaty.

Koszt udziału: 20 zł od wybranego modułu, 120 zł za cały cykl.

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 40 zł należy wpłacić do dnia 30 października 2016 r.
Drugą ratę w wysokości 80 zł należy wpłacić po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

Osoby uczestniczące w pojedynczych zajęciach proszone są o dokonanie wpłaty na tydzień przed ich terminem.

 

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 37D/numer

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online – na wszystkie lub wybrane spotkania.

 

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu:

Anna Dzięgiel tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 7 września 2016
Zmieniono 8 września 2016
Zarchiwizowano 5 maja 2017
Wróć