Logo: Papierowe opowieści

 

Zapraszamy na warsztaty "Papierowe opowieści – od słowa do obrazu" – czyli ciekawe ilustracje do bajek.

 

Adresaci szkolenia: warsztaty są adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli, wychowawców, instruktorów w Domach Kultury, terapeutów zajęciowych, bibliotekarzy i studentów oraz wszystkich zainteresowanych twórczością plastyczną.

Termin: 24 lutego 2017 r. w godz. 15:30 – 19:15

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Cel warsztatów:

 • możliwość wykorzystania techniki w całości lub części podczas zajęć z podopiecznymi lub jako twórczości własnej;
 • uświadomienie różnorodności i możliwości wykorzystania wzbogaconych technik plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • poprawa i rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej;
 • rozwijanie dbałości o estetykę i staranność wykonywania pracy;
 • rozbudzanie zainteresowania sztuką i rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia;
 • relaks i twórcze spędzanie wolnego czasu w miłej atmosferze;
 • utrwalenie pozytywnej samooceny i rozwijanie współpracy w grupie.

Tematyka warsztatów:

 • podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia kompozycji półprzestrzestrzennej na płaszczyźnie;
 • wskazanie na możliwości wyrazowe techniki;
 • użycie zaskakujących, nietypowych rozwiązań formalnych gwarantujących zadowolenie z wykonanej pracy;
 • wykorzystanie elementu zabawy podczas tworzenia;
 • wykonanie oryginalnej, barwnej, półprzestrzennej kompozycji z wykorzystaniem papieroplastyki.

 

Czas trwania: 5 godz. lekcyjnych.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. Uczestnicy zabierają wykonane przez siebie kompozycje.

 

O prowadzącym:

Iwona Bogatko – nauczyciel dyplomowany – plastyk, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Zajmuje się oryginalnymi technikami plastycznymi (zaskakujące tworzywa, zaskakujące narzędzia, zaskakująco dobry efekt za zaskakująco niską cenę...), które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również ceramiką, jest zdania, że to fantastyczna dziedzina sztuki, którą można i trzeba wykorzystywać w pracy ze swoimi podopiecznymi oraz traktować, jako własną pasję.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 35 zł

Termin płatności: 17 lutego 2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Iwona Bogatko

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 20 stycznia 2017
Zarchiwizowano 24 lutego 2017
Wróć