W ramach kompleksowego wspomagania szkół zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w sieci współpracy Ocenianie kształtujące w sieci.

Podczas spotkań – jak w ubiegłym roku – będziemy wzbogacać swoją wiedzę i rozwijać umiejętność stosowania nowego modelu oceniania, zgodnie z wytycznymi prawa oświatowego, dzieląc się doświadczeniami i wymieniając informacjami, materiałami i refleksjami na temat strategii uczenia się i motywującej roli oceniania.

Cele spotkań:

 • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie motywowania uczniów do uczenia się,
 • doskonalenie umiejętności planowania procesu dydaktycznego,
 • dzielenie się doświadczeniem w zakresie stosowania OK.

 

Tematyka zajęć i terminy:

 1. Planowanie lekcji zgodnie z zasadami OK
  22 października 2016 r. w godz. 9:00 – 12:00
 2. Techniki wspierające uczenie się
  10 grudnia 2016 r. w godz. 9:00 – 12:00
 3. Metody sprawdzania osiągnięć uczniów podczas lekcji
  11 lutego 2017 r. w godz. 9:00 – 12:00
 4. Udzielanie informacji zwrotnej
  25 marca 2017 r. w godz. 9:00 – 12:00
 5. Współpraca z rodzicami
  13 maja 2017 r. w godz. 9:00 – 12:00

 

Miejsce spotkań: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 15 października 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 2 września 2016
Zmieniono 8 września 2016
Zarchiwizowano 22 października 2016
Wróć