Dziecko chore (też) jest w szkole

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji

"Dziecko chore (też) jest w szkole. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym dzieci przewlekle chorych",

która odbędzie się 12 grudnia 2006 r.

Uwaga! Zmiana miejsca konferencji!
Konferencja odbędzie się w audytorium Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
Plac Rady Europy 1.

Lista zgłoszeń została zamknięta.

Celem konferencji jest przybliżenie sytuacji dzieci chorych w ich środowisku rodzinnym i szkolnym oraz przedstawienie aktualnej wiedzy medycznej dotyczącej najczęściej spotykanych chorób dzieci, sposobów leczenia oraz wpływu podawanych leków na brak sukcesów szkolnych i pozaszkolnych.

Propozycję naszą kierujemy szczególnie do nauczycieli, wychowawców przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, psychologów i pedagogów szkolnych oraz pracowników PPP, świetlic środowiskowych i domów dziecka.

Program konferencji:

9.00

Rozpoczęcie konferencji

9.05 – 9.40

Dziecko z przewlekłą chorobą somatyczną w roli ucznia – problemy psychologiczne

prof. Władysława Pilecka, Uniwersytet Jagielloński

9.40 – 10.00

Profilaktyka chorób zakaźnych u dzieci szkolnych

Anna Szczerba-Sachs, z-ca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

10.00 – 10.40

Dziecko przewlekle chore w szkole sanatoryjnej

Józef Polok, Dyrektor Zespołu Szkół Sanatoryjnych w Istebnej

10.40 – 11.10

Przerwa

11.10 – 11.45

Zespoły lękowe u dzieci i młodzieży

dr Ewa Zarzycka, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

11.45 – 12.20

Endokrynopatie, zaburzenia dojrzewania i seksualności u dzieci – implikacje praktyczne

lek. med. Krzysztof Nowosielski, Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii, Katedra Zdrowia Kobiety, ŚAM

12.20 – 12.55

Serduszko puka... – dolegliwości kardiologiczne dzieci szkolnych

dr Katarzyna Pucicka-Hoffmann, Klinika Kardiologii Dziecięcej ŚAM w Katowicach

12.55 – 13.15

Przerwa

13.15 – 13.50

Wpływ przewlekłej choroby dziecka na system rodzinny

Joanna Sylwester, ROM-E Metis w Katowicach

13.50 – 14.25

Dziecko alergiczne w szkole

dr Halina Kańtoch, specjalista alergolog

14.25 – 15.00

Neurolog dziecięcy i szkoła – koalicja czy opozycja?

dr Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurolog

15.00 – 15.10

Zakończenie konferencji

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 30 zł.

Prosimy o dokonanie wpłaty ww. kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: konferencja 6K

lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora konferencji – Magdaleny Lipiak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116,
e-mail:

Opublikowano 16 października 2006
Zmieniono 8 grudnia 2006
Zarchiwizowano 12 grudnia 2006
Wróć