Logo: Trening antystresowy: umysł – ciało – dieta

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na warsztat poświęcony radzeniu sobie ze stresem, zatem adresowany do wszystkich, bo stres jest zjawiskiem, które nie omija żadnej grupy zawodowej, przeżywają go także osoby nieaktywne zawodowo.

"Bez stresu nie byłoby życia", tak twierdził już Hans Seyle, twórca pojęcia "stres". Równocześnie wiadomo, że ilość bodźców stresowych oddziaływujących na każdego z nas wzrasta. Klasyczne już w tej kwestii badania Thomasa Holmes'a i Richarda Rahe'a z 1967 roku, powtórzone w latach 90-tych pokazały, że szacunki czynników stresu wzrosły o 45% w stosunku do pierwotnych wartości z lat 60-tych. Uczestnicy badania z lat 90-tych doświadczali o wiele wyższych poziomów stresu niż ich rówieśnicy z lat 60-tych. A przecież od lat 90-tych tempo życia wzrosło jeszcze bardziej.

Na pytanie: ile stresu powinno zawierać udane życie, odpowiedź, uwzględniająca wiek człowieka, brzmi: od 30 roku życia, z każdym rokiem coraz mniej.

Pojęcie "osobowości stresowej", stworzone przez Johana Denolleta stoi u podstaw badań wiążących ten typ osobowości z zapadalnością na choroby somatyczne i uzależnienia behawioralne. Negatywna emocjonalność, towarzysząca zjawisku stresu i współwystępujące z nim niekiedy hamowanie społeczne, są tymi czynnikami, które współwystępują z chorobami psychosomatycznymi.

Wydaje się zatem, że radzenie sobie ze stresem jest wyzwaniem przed którym stoi każdy z nas.

 

Podstawowe informacje o warsztacie:

Liczba godzin: 15

Tematyka zajęć:

  1. Stres w życiu osobistym i zawodowym; nowe spojrzenie na zjawisko stresu w oparciu o badania nad stresem, czynniki ochronne wobec stresu.
  2. Ciało jako detektor stresu. Treningi relaksacyjne i elementy wizualizacji jako sposoby radzenia sobie ze stresem. Stres a tzw. choroby psychosomatyczne.
  3. Elementy diety antystresowej.

Termin zajęć:

  • pierwsze spotkanie: 27 września 2016 r. w godz. 14:30 – 18:00,
  • drugie spotkanie: 11 października 2016 r. w godz. 14:30 – 18:00,
  • trzecie spotkanie: 8 listopada 2016 r. w godz. 14:30 – 18:00.

Miejsce realizacji: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 60 zł

Termin płatności: 20 września 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy – Wioleta Baraniak, Mirosława Bochner:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153, 102
e-mail: ,

Opublikowano 31 sierpnia 2016
Zarchiwizowano 27 września 2016
Wróć