Logo: Granty

 

Zaburzenia odżywiania szybko przybierają postać niebezpiecznych chorób społecznych. Wskaźniki stopnia zagrożenia anoreksją i bulimią psychiczną stale rosną. Początkowo zaburzenia te postrzegane były tylko w aspekcie medycznym, a problematyką tą zajmowali się głównie lekarze psychiatrzy. Dzisiaj specjaliści są zgodni, że najlepsze efekty w leczeniu powyższych zaburzeń daje kompleksowa praca w obszarach psychiatrii, psychoterapii i edukacji wychowawczej.

W związku z tym zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2016 r.

Temat szkolenia: Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja i bulimia...

 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Obszar: miasto Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze; powiaty: gliwicki, tarnogórski

 

Liczba uczestników: 2 grupy po 50 osób

Liczba godzin: 5

Prowadzący: Mirosława Bochner, Beata Birnbach

 

Cele szkolenia

Bloki tematyczne szkolenia

Szczegółowe treści

 1. Wzrost wiedzy dotyczącej rozpoznawania zaburzeń odżywiania
 1. Diagnoza według DSM-IV zaburzeń odżywiania
 1. Omówienie przyczyn nasilania się zaburzeń odżywiania
 2. Rozpoznawanie symptomów zaburzeń odżywiania
 1. Wzrost wiedzy dotyczącej sposobów postępowania z uczniem z zaburzeniami odżywiania
 1. Omówienie sposobów informowania rodziców dzieci z zaburzeniami odżywiania nt metod leczenia zaburzeń odżywiania
 1. Omówienie sposobów postępowania z uczniem z zaburzeniami odżywiania
 2. Omówienie sposobów współpracy z rodzicami osób z zaburzeniami odżywiania
 1. Wzrost wiedzy na temat osobowościowych uwarunkowań zaburzeń odżywiania – omówienie osobowości borderline
 1. Omówienie etapów rozwojowych w życiu dziecka i momentów krytycznych dla powstawania zaburzeń odżywiania
 1. Omówienie przyczyn powstawania zaburzeń osobowościowych przyczyniających się do powstawania zaburzeń odżywiania
 2. Omówienie podstawowych kroków profilaktycznych w przypadku zaburzeń odżywiania

 

W trakcie szkolenia zaprezentowany zostanie spektakl "Głodne dziecko" dotyczący problematyki zaburzeń odżywiania oraz film edukacyjny: "Anoreksja i bulimia psychiczna".

 

KodTerminMiejsce
1KG/112 października 2016 r.
w godz. 14:00 – 18:00
Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22

1KG/27 listopada 2016 r.
w godz. 14:00 – 18:00
Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22

 

Uwaga!

Informujemy, że po każdym module szkolenia uczestnicy wypełniają imienne arkusze ewaluacyjne.

 

Zasady rekrutacji:

Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy:

 1. Dostarczyć aktualne zaświadczenie dyrektora potwierdzające zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – w postaci:
  skanu na adres
  lub faksem na numer 32 209 53 13
  najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, a oryginał zaświadczenia zabrać ze sobą i oddać osobie prowadzącej szkolenie.
   
  Pobierz wzór zaświadczenia na 1KG... (26 KB)
   
 2. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia online na wybrane szkolenie – zapisz się na 1KG/1 / zapisz się na 1KG/2.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew.102
e-mail:

Beata Birnbach
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew.153
e-mail:

Opublikowano 31 sierpnia 2016
Zarchiwizowano 7 listopada 2016
Wróć