Logo: Chronimy Dzieci

 

Zapisy na bezpłatne szkolenia w ramach programu Chronimy Dzieci!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza przedstawicieli szkół i innych placówek oświatowych realizujących program Chronimy Dzieci do udziału w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wdrożenie w placówkach standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Trwają zapisy na szkolenia, które odbędą się w województwie śląskim.

Wykaz szkoleń:

  1. Interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej, Bytom, 10 września 2016 r.
  2. Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci, Sosnowiec, 3 października 2016 r.
  3. Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, Sosnowiec, 4 października 2016 r.

 

Aby zapisać się na szkolenia należy uprzednio założyć imienne konto na platformie edukacyjnej edukacja.fdds.pl

Informacje o terminach szkoleń w innych województwach umieszczane są na edukacja.fdds.pl

Program Chronimy Dzieci jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" – zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą".

Zapraszamy do zapisów na wydarzenia!

Zachęcamy do upowszechniania informacji wśród placówek oświatowych.

 

Zapraszamy także do korzystania z nowych narzędzi edukacyjnych przygotowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę!

Prezentacje multimedialne i kursy e-learningowe są narzędziami, które mogą być wykorzystywane zarówno w pracy indywidualnej, jak również podczas rad szkoleniowych w szkołach i placówkach systemu oświaty. Wykorzystanie ich pozwala na poszerzenie i pogłębienie wiedzy personelu placówki w obszarze ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także jest pomocne w spełnieniu standardów określonych w ramach programu Chronimy Dzieci.

Tematy prezentacji to:

  1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie
  2. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
  3. Rozpoznawanie krzywdzenia dzieci
  4. Problem krzywdzenia dzieci – symptomy i konsekwencje
  5. Przemoc rówieśnicza
  6. Program Chronimy Dzieci – realizacja standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

Informacje o kursach e-learningowych znajdą Państwo tutaj.

Wszystkie narzędzia edukacyjne udostępnione są do bezpłatnego korzystania, za pośrednictwem platformy edukacyjnej edukacja.fdds.pl

Program Chronimy Dzieci jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" – zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą".

Zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty!

 

Koordynatorzy programu z ramienia ROM-E Metis w Katowicach:

Katarzyna Jaworska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Wioleta Baraniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153
e-mail:

Opublikowano 17 sierpnia 2016
Zmieniono 25 sierpnia 2016
Zarchiwizowano 4 października 2016
Wróć