Lp.

Tematyka spotkań

Prowadzący

Termin spotkań

1

Sprawy bieżące, organizacja nowego roku szkolnego

Wprowadzenie do pilotażowego programu

Jolanta Leśniak

dr Małgorzata Wójcik

7 września 2016 r.
w godz. 9:00 – 12:00

2

Spotkanie z jst, dyrektorami – rozpoczęcie roku pracy

Jolanta Leśniak

5 października 2016 r.
w godz. 10:00 – 13:00

3

Pedagog szkolny – dokumentacja

Jolanta Leśniak

Zespół doradców metodycznych

9 listopada 2016 r.
w godz. 9:00 – 12:00

4

Pedagog szkolny – dokumentacja – cd.

Jolanta Leśniak

Zespół doradców metodycznych

7 grudnia 2016 r.
w godz. 9:00 – 12:00

5

Metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym – socjoterapia

Jolanta Leśniak

Leszek Wacławczyk

11 stycznia 2017 r.
w godz. 9:00 – 12:00

6

Temat do ustalenia

Jolanta Leśniak

15 lutego 2017 r.
w godz. 9:00 – 12:00

7

Aktualizacja przepisów prawnych – zmiany w prawie oświatowym

Jolanta Leśniak

Ewa Fiedziukiewicz

1 marca 2017 r.
w godz. 9:00 – 12:00

8

Temat do ustalenia

Jolanta Leśniak

5 kwietnia 2017 r.
w godz. 9:00 – 12:00

9

Temat do ustalenia

Jolanta Leśniak

10 maja 2017 r.
w godz. 10:00 – 13:00

10

Spotkanie z jst, dyrektorami – podsumowanie pracy, zakończenie roku

Jolanta Leśniak

7 czerwca 2017 r.
w godz. 10:00 – 13:00

 

Koordynator:

Jolanta Leśniak – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 16 sierpnia 2016
Zmieniono 5 stycznia 2017
Zarchiwizowano 7 czerwca 2017
Wróć