Zapraszamy wychowawców, pedagogów, opiekunów, świetlic szkolnych i środowiskowych oraz nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek do udziału w cyklu zajęć Jak budować postawy społeczne uczniów.

 

Kurs poświęcony jest budowaniu zespołu klasowego i tworzeniu atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Podczas spotkań prowadzonych metodami warsztatowymi uczestnicy otrzymają praktyczne narzędzia umożliwiające efektywną integrację klasy / grupy, tworzenie klimatu współpracy oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w zespole klasowym, zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2016/2017 (Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół (W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.).

 

Cel szkolenia:

 • doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształtowania postaw prospołecznych,
 • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania środowiska sprzyjającego uczeniu się,
 • zapoznanie nauczycieli z efektywnymi metodami przeciwdziałania dyskryminacji wykluczeniu z grupy.

 

Tematy i terminy zajęć:

 1. Budowanie tożsamości grupy
  19 października 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00
 2. Tworzenie klimatu sprzyjającego uczeniu się
  26 października 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00
 3. Wdrażanie uczniów do pracy zespołowej
  2 listopada 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00
 4. Przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i uprzedzeniom
  9 listopada 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00
 5. Zapobieganie wykluczeniu z grupy
  16 listopada 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00

 

Miejsce spotkań: ROM-E Metis w Katowicach

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 12 października 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 16 sierpnia 2016
Zarchiwizowano 19 października 2016
Wróć