Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół na szkolenie Ocenianie kształtujące w praktyce.

 

Celem współczesnej edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w nieznanej rzeczywistości. Muszą zatem zostać wyposażeni w umiejętność uczenia się przez całe życie. Konieczne jest więc wskazanie im, jak samodzielnie oceniać efekty własnej nauki przy określonych w zrozumiały dla nich sposób, celach nauczania i kryteriach sukcesu. Pozwala to uczniom rozpoznać, jaki następny krok mają do wykonania w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności.

Aby wesprzeć Państwa w realizacji działań pozwalających przenieść odpowiedzialność za proces uczenia się na ucznia i stwarzanie mu warunków, które umożliwiają podjęcie tej odpowiedzialności, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest:

  • zapoznanie z ideą oceniania kształtującego, czyli wspierającego rozwój ucznia,
  • przedstawienie elementów OK,
  • możliwości praktycznego zastosowania OK.

Prowadzący: Anna Dzięgiel

Termin spotkania: 24 września 2016 (sobota) godz. 9:00 – 14:00

Miejsce spotkania: ROM-E Metis Katowice

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 17 września 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 16 sierpnia 2016
Zarchiwizowano 24 września 2016
Wróć