Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Zapraszamy na cykl seminariów w roku szkolnym 2016/2017 dla Dyrektorów pierwszej kadencji szkół i placówek w ramach "Szkoły w Sieci".

Pierwsze lata pracy Dyrektora to trudny okres, kiedy trzeba się zmierzyć z nowymi wyzwaniami oraz zmianami związanymi z zarządzaniem szkołą/placówką. Aby pomóc Państwu w realizacji zadań lidera i wykorzystaniu potencjału menadżerskiego a także w pokonaniu pojawiających się trudności zapraszam w nowym roku szkolnym wszystkich Dyrektorów pierwszej kadencji na cykl seminariów w ramach "Szkoły w Sieci"

Poniżej proponujemy tematy seminariów oraz ich terminy. Oczywiście tematy będziemy modyfikować i realizować zgodnie z bieżącymi potrzebami grupy.

 

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

 

Zapraszamy zainteresowanych problematyką Dyrektorów pierwszej kadencji do zgłaszania się online.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Terminy seminarium

Dyrektorzy Pierwszej Kadencji
(1DB/III)

7 października 2016 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Dyrektor jako pracodawca – kwalifikacje nauczycieli, zatrudnianie nauczycieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz Kodeksem Pracy

prowadzący – Anna Król

4 listopada 2016 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Akta osobowe pracowników, fundusz socjalny w zakładzie pracy

prowadzący – Anna Król

13 stycznia 2017 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Zmiany w przepisach, nadzór pedagogiczny

prowadzący – Ewa Fiedziukiewicz, Jolanta Leśniak

17 lutego 2017 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Przywództwo edukacyjne, szkoła jako organizacja ucząca się

prowadzący – Bożena Bucka

17 marca 2017 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Rozwój kariery zawodowej nauczycieli

prowadzący – Tomasz Wojtasik

21 kwietnia 2017 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Status prawny dyrektora i nauczyciela – sprawy kadrowe w świetle reformy

prowadzący – Anna Król

12 maja 2017 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Kontrola zarządcza

prowadzący – Anna Król
(3 grupy razem)

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Jolanta Leśniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 16 sierpnia 2016
Zmieniono 4 maja 2017
Zarchiwizowano 12 maja 2017
Wróć