Logo: Nowoczesny Dyrektor – Nowoczesne Zarządzanie

 

"Przywództwo jest tym aspektem zarządzania, który pozwala menedżerowi przekonywać innych, by entuzjastycznie dążyli do określonych celów". (Lester R. Bittel)

Zapraszamy Dyrektorów, Wicedyrektorów oraz przyszłych Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zainteresowanych rozwojem własnym i rozwojem swojego warsztatu zarządzania do udziału w kursie doskonalącym.

Oferujemy Państwu pięć spotkań, dających możliwość pogłębienia, rozszerzenia lub uzupełnienia wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania. Dyrektor Nowoczesnej szkoły powinien być także Nowoczesnym Menadżerem, którego placówka to organizacja ucząca się.

 

Miejsce szkolenia: ROM-E Metis w Katowicach

 

Program kursu doskonalącego:

 1. Budowanie organizacji uczącej się
  16 września 2016 r. w godz. 11:00 – 15:00
  Bożena Bucka
 2. Koncepcja pracy szkoły/placówki ukierunkowana na rozwój uczniów/słuchaczy
  21 października 2016 r. w godz. 11:00 – 15:00
  Ewa Fiedziukiewicz i Jolanta Leśniak
 3. Autoprezentacja i reprezentacja placówki na zewnątrz (kontakt z mediami)
  18 listopada 2016 r. w godz. 11:00 – 15:00
  Bożena Bucka i Beata Cielecka
 4. Rozwój kariery zawodowej nauczyciela
  9 grudnia 2016 r. w godz. 11:00 – 15:00
  Tomasz Wojtasik
 5. Kompetencje dyrektora – coacha
  3 lutego 2017 r. w godz. 11:00 – 15:00
  Mirosława Bochner

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 9 września 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Jolanta Leśniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 16 sierpnia 2016
Zmieniono 6 września 2016
Zarchiwizowano 16 września 2016
Wróć