Zapraszamy do udziału w zajęciach Grupy Warsztatowej Młodych Logopedów na temat "Diagnoza i terapia dziecka przedszkolnego i szkolnego w normie intelektualnej".

Adresaci: logopedzi pracujący w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Prowadząca: dr Iwona Michalak-Widera.

Termin pierwszego spotkania: 5 grudnia 2006 r. w godz. 14.00 – 18.00.
Termin drugiego spotkania zostanie podany podczas pierwszych zajęć.

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

Koszt udziału: 20 zł

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Wpłaty można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 18W

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Szczegółowe informacje:

Koordynator: dr Iwona Michalak-Widera, tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108 
Dział Szkoleń ROM-E Metis, tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129; 32 251 89 54

Opublikowano 4 października 2006
Zmieniono 24 listopada 2006
Zarchiwizowano 5 grudnia 2006
Wróć