Logo: Granty

 

Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2016 r.

Temat szkolenia: Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/wychowankom oraz nauczycielom w aspekcie przepisów prawa i obowiązków dyrektora.

 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Obszar: Miasto: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój; powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski.

 

Liczba uczestników: 4 grupy po 25 osób

Liczba godzin: 20

Prowadzący: Aleksandra Kruszyńska, Grażyna Cybula, Ewa Kustwan-Mróz, Sebastian Koczy

 

Cele szkolenia

Bloki tematyczne szkolenia

Szczegółowe treści

 1. Zapoznanie z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa w szkole/placówce.
 1. Przepisy prawne regulujące pracę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa szkoły – ustawy i akty wykonawcze.
 1. Ustawa o systemie oświaty ze szczególnym uwzględnieniem artykułów nt. bezpieczeństwa.
 2. Analiza rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa w szkole/placówce.
 1. Przypadki szczególne w dokumentowania zdarzeń z zakresu naruszenia bezpieczeństwa w szkole/placówce.
 1. Analiza wypadków i zdarzeń kryzysowych.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji w/w sytuacji.
 1. Wypracowanie katalogu skutecznych działań w obszarze bezpieczeństwa.
 1. ABC bezpieczeństwa w szkole /placówce.
 1. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 1. Radzenie sobie z sytuacją kryzysową.
 1. Procedury dotyczące sytuacji kryzysowych, współpraca z rodzicami.
 2. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z kryzysem, metody i techniki.
 1. Wypracowanie katalogu bezpiecznych zachowań czyli jak wychowywać w "Cyfrowej Erze".
 1. Komputer dobry czy zły – czyli co nowe media robią z dziećmi i młodzieżą.
 2. Zagrożenia cywilizacyjne jako nowe wyzwanie dla działalności szkoły.
 1. Cyfrowi imigranci kontra rodowici cyfrowcy.
 2. Charakterystyka zjawiska uzależnienia i jego rodzaje.
 3. Mity i fakty na temat nowych technologii komunikacyjnych.
 4. Wybrane elementy procedur profilaktycznych.
 5. Współpraca z rodzicami.
 1. Wypracowanie bezpiecznych strategii wobec zagrożeń współczesnego świata.
 1. Zaburzenia odżywiania.
 1. Jadłowstręt psychiczny.
 2. Kompulsywne objadanie się.
 1. Samookaleczenia i samobójstwa.
 1. Funkcje regulacyjne samouszkodzeń.
 2. Przyczyny podejmowania prób samobójczych.

 

KodTerminMiejsce
1WG/I/1Uwaga!
Zmieniony termin:

31 sierpnia 2016 r.
w godz. 9:30 – 17:30,
10 i 17 października 2016 r.
w godz. 14:30 – 18:30
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach
ul. Główna 42

1WG/I/2Uwaga!
Zmieniony termin:

31 sierpnia 2016 r.
w godz. 9:30 – 17:30,
10 i 17 października 2016 r.
w godz. 14:30 – 18:30
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach
ul. Główna 42

1WG/I/31 i 8 października 2016 r.
w godz. 9:30 – 17:30
ZSO w Chałupkach
ul. Szkolna 7

1WG/I/41 i 8 października 2016 r.
w godz. 9:30 – 17:30
ZSO w Chałupkach
ul. Szkolna 7

 

Uwaga!

Informujemy, że po każdym module szkolenia uczestnicy wypełniają imienne arkusze ewaluacyjne.

 

Zasady rekrutacji:

Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy:

 1. Dostarczyć aktualne zaświadczenie dyrektora potwierdzające zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – w postaci:
  skanu na adres
  lub faksem na numer 32 209 53 13
  najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, a oryginał zaświadczenia zabrać ze sobą i oddać osobie prowadzącej szkolenie.
   
  Pobierz wzór zaświadczenia na 1DG/I... (25.5 KB)
   
 2. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia online na wybrane szkolenie – zapisz się na 1DG/I/3 lub zapisz się na 1DG/I/4.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Aleksandra Kruszyńska
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 5 sierpnia 2016
Zmieniono 30 sierpnia 2016
Zarchiwizowano 1 października 2016
Wróć