Uprzejmie informujemy wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kierunki polityki oświatowej państwa.

W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach pierwszego priorytetu)
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach drugiego priorytetu)
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach trzeciego priorytetu)
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach czwartego priorytetu)
 5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach piątego priorytetu)

 

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem:

www.men.gov.pl: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Opublikowano 18 lipca 2016
Zmieniono 27 lutego 2017
Zarchiwizowano 23 czerwca 2017
Wróć