KONSERWACJA (z łac. conservatio – zachowywać, strzec) polega na zabezpieczaniu obiektów zabytkowych i dzieł sztuki poprzez usuwanie wcześniej wprowadzonych zmian technologicznych, szkodliwych i zniekształcających oryginał.

Konserwacja jest sztuką, a zarazem i rzemiosłem. Obejmuje m.in. prace techniczne, polegające na usuwaniu zabrudzeń, przemalowań, na uzupełnianiu ubytków i rekonstrukcji brakujących elementów.

Konserwator musi odznaczać się dużą wrażliwością estetyczną, talentem artystycznym, wiedzą z historii sztuki. Jego działania muszą zawsze uwzględniać cechy stylistyczne danego okresu w sztuce, tak żeby odtworzyć pierwotny wygląd dzieła.

Z wykonanych prac sporządza się pełną dokumentację konserwatorską – opisową, fotograficzną, rysunkową.

Renata Dubiel-Białas

 

SZTUKA KONSERWACJI jest sztuką, która pokonuje czas i jego skutki, ale też nieodpowiedzialne, zamierzone bądź nie ludzkie działania. Struktura technologiczna zabytków to materiały, które w miarę upływu czasu i zależnie od warunków, w jakich się znajdują lub gdzie były przechowywane, starzeją się i ulegają niszczeniu.

Podstawą podjęcia właściwych działań konserwatorskich jest wnikliwie opracowany autorski program prac dla każdego rodzaju przedmiotów, umożliwiający wejście w tkankę materii obiektu – starodruków, map, obrazów, grafik, dokumentów, rzeźb, polichromii oraz wielu innych zabytków.

Wielokrotnie przedmiot badań kryje wiele nieoczekiwanych niespodzianek.

Żelaznymi zasadami obowiązującymi w sztuce konserwacji są: minimalna interwencja (zastosowanie jak najskromniejszych środków, mających wpływ na istniejącą tkankę zabytkową) oraz odwracalność interwencji (zawsze powinna istnieć możliwość zlikwidowania skutków zabiegu konserwatorskiego, gdyby zaistniała potrzeba powrotu do stanu sprzed interwencji).

Ewa Liszka – kurator wystawy

 

Zapraszamy na specjalne, kuratorskie zwiedzanie wyjątkowej wystawy SZTUKA KONSERWACJI, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. (czwartek) w siedzibie Muzeum Historii Katowic, ul. Ks. J. Szafranka 9.

Start: 10:00

Oprowadzać będzie Ewa Liszka – kurator wystawy.

Info o wystawie: Muzeum Historii Katowic: Sztuka konserwacji

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Tomasz Wojtasik
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 15 czerwca 2016
Zarchiwizowano 30 czerwca 2016
Wróć