Logo: Dobry restart!

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach pragnie zaprosić do wzięcia udziału w II edycji inicjatywy skierowanej do zwalnianych i zagrożonych zwolnieniem z pracy pracowników edukacji w województwie śląskim. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na aktualne potrzeby środowiska lokalnego, szczególnie tych miast, w których podjęto decyzję o zamknięciu szkół i przedszkoli.

Jesteśmy przekonani, że okres wakacji będzie sprzyjał podjęciu decyzji o udziale w szkoleniach osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy. Doświadczenie i merytoryczne przygotowanie pracowników naszych instytucji będzie gwarantem wysokiej jakości szkolenia i zwiększenia skuteczności oddziaływań instytucji rynku pracy.

 

Adresaci: zwalniani i zagrożeni zwolnieniem z pracy pracownicy edukacji w województwie śląskim.

 

Tematyka warsztatów obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • trauma utraty pracy, czym jest i jak sobie z nią poradzić?
 • strata pracy szansą na rozwój;
 • obudź w sobie nowe możliwości;
 • czy tylko edukacja? – nowe perspektyw, nowe wyzwania;
 • jeśli nie edukacja, to, co?
 • mam pomysł i co dalej?

 

Celem warsztatów będzie poszerzenie perspektyw myślenia o swojej przyszłości zawodowej, poradzenie sobie z traumą utraty pracy oraz zaktywizowanie uczestników do poszukiwania zatrudnienia, także w formie samozatrudnienia poza sektorem edukacji.

 

Liczba godzin: 21 - 3 spotkania

Miejsce: ROM-E Metisw Katowicach

Termin spotkań:

24 sierpnia 2016 r. w godz. 9:00 – 15:00 – cz. 1 p. Beata Łęcka, cz. 2 p. Krystyna Szczęsna-Witkowska

 • Trauma utraty pracy, czym jest i jak sobie z nią poradzić?
 • Strata pracy szansą na rozwój

25 sierpnia 2016 r. w godz. 9:00 – 15:00 – cz. 1 p. Dyrektor Bożena Bucka, cz. 2 p. Sebastian Koczy

 • Czy tylko edukacja? – Nowe perspektyw, nowe wyzwania
 • Jeśli nie edukacja, to co?

26 sierpnia 2016 r. w godz. 9:00 – 15:00 – cz. 1 p. Wioleta Baraniak, cz. 2 p. Mirosława Bochner

 • Mam pomysł i co dalej?
 • Obudź w sobie nowe możliwości

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Sebastian Koczy:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Opublikowano 9 czerwca 2016
Zarchiwizowano 24 sierpnia 2016
Wróć