DIAPREZAMUS
Narzędzie diagnostyczne umożliwiające badanie predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych młodzieży uczącej się (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

 

Labirynt zawodów
Niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

 

MŁOKOZZ
Narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów, a w szczególności – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz 18-letniej młodzieży.

 

Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
Pakiet zawierający testy oraz poradniki – metodyczny z przykładowymi scenariuszami lekcji oraz zawierający podstawowe informacje dotyczące planowania kariery i rozpoznawania predyspozycji zawodowych w zależności od etapu rozwoju, na jakim znajduje się uczeń.

 

Vademecum Talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
Zawiera narzędzia ułatwiające gromadzenie i porządkowanie informacji związanych z rozwojem zawodowym ucznia (szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) oraz przygotowaniem planów jego kariery zawodowej i kontrolowaniem ich realizacji.

 

Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów
Narzędzia diagnostyczne umożliwiające badanie predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych młodzieży uczącej się (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

 

Opracowanie narzędzi diagnostycznych-wybieram zawód
Narzędzie wspierające procesu rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Poznaj swoje zainteresowania i swiat szkolnictwa zawodowego
Pakiet narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspierających proces planowania ścieżki edukacyjnej dzieci i młodzieży (od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej).

 

Talent Game
Gra przygodowa, nazywana też Tajemnicami Aeropolis, której uczestnicy wędrują przez 6 krain reprezentujących różne grupy zawodowe. Celem gry, dla 3 grup wiekowych: 7+, 12+ i 16+, jest pomoc w wyborze zawodu oraz obranie odpowiedniego kierunku rozwoju.

Opublikowano 24 maja 2016
Wróć