1. Sektor edukacji/oświat

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Na stronie można znaleźć: wykaz szkół i placówek według typu szkoły, kształconego zawodu, języka oraz gminy, wykaz Centrów Kształcenia Praktycznego oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
Baza danych o wynikach zdawalności egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i zawodowych.

 

2. Obszar rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Na stronie: monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych, lista zawodów refundowanych, wykaz Powiatowych Urzędów Pracy, dane dotyczące bezrobocia, informacje o sytuacji na rynku pracy, rejestr instytucji szkoleniowych.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych. W zakładce projekty Europejskie, "Pierwsza szychta" – Informator o zawodach rzemieślniczych.

Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
Baza danych: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowych, Punkty Pośrednictwa Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS, Młodzieżowe Centra Kariery, Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

Fundusz Górnośląski SA w Katowicach
Śląski Fundusz Pożyczkowego skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa Śląskiego. Realizacja projektu "Rozpocznij działalność – PoŻyczymy Ci sukcesu", przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

3. Obszar samorządowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Relacje z ważnych wydarzeń w regionie (związanych m.in. z samorządem, turystyką, sukcesami mieszkańców regionu, edukacją, rynkiem pracy, itp.), zapowiedzi konferencji, spotkań, targów pracy.

Portal Samorządowy – śląskie
Strona Związku Miast Polskich zawiera informacje regionalne m.in. z zakresu: edukacji, rynku pracy, inwestycji, społeczeństwa informacyjnego.

Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Transfer regionalnych informacji i wiedzy w zakresie współpracy pomiędzy nauką, przemysłem i samorządem, informacje o innowacjach i dobrych praktykach.

 

4. Inne:

Portal sląskich organizacji pozarządowych
Baza loklanych organizacji pozarządowych, dostęp do wiadomości na temat szkoleń, wolontariatu, stypendiów, a także informacji: jak założyć stowarzyszenie, fundację, jak zdobyć granty i dotacje.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku
Organizacja pozarządowa. Szkolenia. Inkubator Organizacji Pozarządowych, wspieranie zarejestrowanych stowarzyszeń oraz grup nieformalnych, zamierzających zarejestrować się jako stowarzyszenie lub fundacja. Informacja o szkoleniach konferencjach, akcjach i wydarzeniach.

Inkubator Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju
Nieodpłatne doradztwo prawne i finansowe oraz w zakresie pozyskiwania środków na finansowych z programów unijnych na kontynuację i rozwój działalności gospodarczej. Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych przedsiębiorstw oraz osób zakładających działalność gospodarczą.

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Katowice
Informacje o UE, szkoleniach z zakresu pracy za granicą, zakładania własnej działalności gospodarczej w oparciu o fundusze unijne.

Opublikowano 8 maja 2016
Wróć