Zapraszamy na seminarium Emisja głosu mówcy, które odbędzie się 3 października 2006 r. w godz. 15.00 – 18.45 w ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

Prosimy zabrać luźny strój i karimatę lub koc.

Koszt udziału w seminarium wynosi 18 złotych.

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium proszone są o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie jej i przesłanie faksem lub pocztą.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Wpłaty można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: seminarium 2S

Dodatkowych informacji udziela dr Iwona Michalak-Widera:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108,
e-mail:

Liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga!
Osoby dokonujące wpłat przelewem na konto proszone są o zabranie ze sobą dowodu wpłaty.

Opublikowano 27 września 2006
Zarchiwizowano 3 października 2006
Wróć