Logo: Uczeń w matni sieci...

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminarium dotyczące szans i zagrożeń naszych uczniów w cyfrowym świecie.

UCZEŃ W MATNI SIECI -
szanse i zagrożenia w cyberprzestrzeni

Jako placówka doskonaląca nauczycieli chcemy przekazać jak najszerszemu gronu wychowawców, pedagogów i psychologów naszą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie wykorzystywania nowoczesnych technologii na gruncie edukacji. Przekazane przez nas wiadomości dotyczące szans i zagrożeń świata wirtualnego przydadzą się Państwu w pracy zawodowej, jak również w życiu prywatnym.

Jednocześnie będziemy zachęcać Państwa do dalszego studiowania tematyki związanej z cyberprzestrzenią – zarówno zagrożeń jak i szans jakie niesie ze sobą cyfrowy świat, który coraz bardziej nas otacza, gdyż czy tego chcemy, czy nie, nowe technologie będą coraz bardziej obecne w naszym życiu – a my musimy się na to przygotować!

 

Prowadzący: Jolanta Leśniak; Magdalena Wieczorek; Sebastian Koczy

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Liczba godzin: 5

Termin: 23 czerwca 2016 r. (czwartek) w godz. 10:00 – 14:00

Udział nieodpłatny.

 

Przemiany edukacyjne i przeszeregowanie wartości, których jesteśmy świadkami obejmują przede wszystkim przeobrażenia związane z przygotowaniem człowieka do życia i zawodowego funkcjonowania w nowoczesnym, informacyjno-komunikacyjnym świecie. Konsekwencją ewolucji świata jest zmiana oczekiwań społeczeństwa wobec edukacji. Nowe priorytety, spojrzenie na proces nauczania-uczenia się oraz wynikające stąd odniesienie dla metod, strategii nauczania skutkuje nową jakością zadań i kompetencji nauczyciela. Szersze stają się możliwości w zakresie edukacji oraz badań naukowych. Szanse i zagrożenia wynikające z możliwości dostępu każdego uczącego się do dowolnego tekstu, obrazu, filmu, prezentacji z zajęć czy jego rejestracji lub szkolnych opracowań, które służyć mogą jako źródła do budowania własnej wiedzy, są przeogromne i trudne do przecenienia. Nigdy w przeszłości zagadnienia te nie miały charakteru tak dynamicznego. W obszarze edukacji, obok znanych, tradycyjnych rozwiązań coraz częściej i śmielej występują innowacyjne metody wynikające z rewolucji informacyjnej. Nowe technologie informacyjne będą już wkrótce stanowić niezwykle skuteczne narzędzie wspomagania i usprawniania różnorodnych działań podejmowanych w obszarach aktywności pedagogicznej. Dzięki nim wiele przedmiotów w szkole wcale nie musi być nudnym przekazem dużej ilość informacji. Podstawową wiedzę informatyczną można bowiem będzie zdobyć w sposób łatwy i przyjemny, niejako przy okazji zabawy. W konsekwencji pozwoli to na efektywniejsze przygotowanie człowieka do jego funkcjonowania w informacyjno-komunikacyjnym świecie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na coraz częściej pojawiające się formy przemocy wśród dzieci i młodzieży, które przybierają charakter zbliżony do wyrafinowanych metod terroru psychicznego oraz emocjonalnego. Cyberprzemoc jest w tej kwestii jednym z najpoważniejszych zagrożeń, a jej zasięg stale rośnie, jakby dotrzymując tempa coraz sprawniejszym młodocianym użytkownikom mediów elektronicznych. Pozornie niegroźne przypadki przemocy w sieci mają często tragiczny finał. Dzieci nie uświadamiają sobie, jak krzywdzące mogą być działania podejmowane on-line, a ofiary cyberbullingu pozostawione sam na sam z problemem, często nie potrafią sobie z nim poradzić. Cyberprzemoc staje się źródłem irytacji i zawstydzenia, a nastoletnie ofiary bardzo rzadko informują o aktach przemocy osoby dorosłe. Zastraszanie i szykanowanie pojedynczych uczniów skutkuje obniżeniem u nich pewności siebie i utratą wiary we własne możliwości, co z kolei przekłada się na spadek motywacji do nauki. Osoby doświadczające cyberprzemocy ze strony szkolnych kolegów pragną maksymalnej anonimowości i na wszelkie sposoby unikają publicznej aktywności nawet, gdy ceną za to jest spadek wyników w nauce. Tendencja ta nie zanika nawet wtedy, gdy sprawcą agresji jest ktoś obcy, gdyż kompromitujące treści i tak z reguły trafiają do szkolnej społeczności.

Celem niniejszego warsztatowo-seminaryjnego spotkania jest lepsze zrozumienie niezmiernie aktualnej problematyki związanej z szeregiem szans i zagrożeń cyberprzestrzeni. Tego typu analiza naświetli pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii, przede wszystkim zaś umożliwi wyciągnięcie w tym zakresie wniosków na przyszłość.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator seminarium:

Sebastian Koczy:
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Opublikowano 26 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 23 czerwca 2016
Wróć