Logo: Nowe technologie jako narzędzia edukacji i pracy osób niepełnosprawnych

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt.:

Nowe technologie jako narzędzia edukacji i pracy osób niepełnosprawnych

w dniu 21 czerwca 2016 r. w godz. 10:00 – 14:00.

Seminarium odbędzie się w Filii ROM-E Metis w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22.

 

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy różnych przedmiotów zainteresowanych tematem.

Liczba godzin: 5

 

Edukacja i doradztwo zawodowe stanowi jeden z istotniejszych składników skutecznej rehabilitacji zawodowej. Zagadnienie to obejmuje działanie podejmowane wobec osób z niepełnosprawnością mające na celu pomoc w wyborze najlepszego dla niej zawodu, jak również zmianie obecnie wykonywanego zawodu. Stwarza możliwości do aktywnego wpływania na podejmowane przez osoby niepełnosprawne działania. Właściwe ukierunkowanie posiadanych umiejętności oraz predyspozycji pozwala na ukierunkowanie planowanego rozwoju zawodowego. W przypadku osób niepełnosprawnych doradztwo zawodowe musi również uwzględniać wynikające z danego rodzaju niepełnosprawności ograniczenia. Doradztwo zawodowe pozwala w wyborze szkoły zawodowej, uczelni, szkoleń zawodowych itp.

Podczas pracy z osobami niepełnosprawnymi, trzeba wykazać się wysoką elastycznością metod pracy oraz podejścia do indywidualnego przypadku. Wśród osób niepełnosprawnych szczególną grupę stanowią niepełnosprawni intelektualnie. Specyficzne trudności w zakresie funkcjonowania wymagają odpowiedniego przygotowania. Nauczyciel powinien w trakcie nawiązywania kontaktu z osobą niepełnosprawną wykazać większe zaangażowanie w rozmowę doradczą. Wynika to z możliwości wystąpienia sytuacji, w której osoba niepełnosprawna intelektualnie będzie miała trudności w zrozumieniu pytań oraz przedmiotu rozmowy jak i formułowaniem własnych myśli.

Edukacja i udzielenie wszelkiej porady musi być oparte na wynikach kompleksowych badań i ocenie zdolności do nauki i pracy niepełnosprawnego oraz analizie i rozeznaniu szans zawodowych na rynku pracy w oparciu o indywidualną sytuacje zawodową.

 

W czasie niniejszego seminarium będziemy chcieli poruszyć następujące tematy związane z tą jakże ważną i trudną tematyką:

  • bariery dotyczące edukacji osób niepełnosprawnych,
  • nowe technologie w życiu osób niepełnosprawnych,
  • umiejętności osób niepełnosprawnych, a zapotrzebowanie na rynku pracy,
  • gotowość i oczekiwania osób z niepełnosprawnościami,
  • informacje i pomoc dla osób niepełnosprawnych.

Cele:

  • podniesienie jakości i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności nauczycieli szkół i placówek oświatowych w obszarze pracy z uczniem niepełnosprawnym.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 14 czerwca 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy seminarium:

Ewa Kustwan-Mróz:
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Sebastian Koczy
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Opublikowano 26 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 21 czerwca 2016
Wróć