Logo: Śląskie laboratorium pedagogiki teatru

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach i Fundacja Szafa Gra zapraszają do udziału w kursie doskonalącym w ramach programu

Śląskie laboratorium pedagogiki teatru.

 

Program powstał w oparciu o analizy i badania prowadzone w ramach projektu Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru realizowanego w 2015 r. przez Fundację Szafa Gra. Program obejmuje zagadnienia z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej. W kompleksowy sposób obejmuje wszystkie etapy przygotowania do pracy za pomocą pedagogiki teatru z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w różnych środowiskach.

Zajęcia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, animatorów kultury, którzy w swojej pracy zawodowej: prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

 

Obszary: dydaktyka / metodyka / edukacja.

Instytucje: przedszkolne, szkolne, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy kultury, inne.

Cele kursu: wspieranie działań związanych z pedagogiką teatru. Pomoc merytoryczna i organizacyjna nauczycielom, instruktorom zajmującym się działaniami związanymi z teatrem amatorskim, a także prowadzenie edukacji teatralnej w szkołach, placówkach oświatowych, kulturalnych i innych.

Liczba godzin: 48 (60 min.)

Współorganizacja: Pałac Młodzieży w Katowicach, Inqubator Teatralny

Autor kursu: Iwona Woźniak

 

Logo: Inqubator Teatralny

 

PROGRAM:

21 maja 2016 r. w godz. 10:00 – 12:00

"Teatr Amatorski" – idee, założenia, rys historyczny – kod szkolenia 44WD/I

Wykład na temat założeń, idei teatrów amatorskich. Przybliżenie historii ruchu amatorskiego na terenie Śląska.

Z uwagi na brak chętnych szkolenie w roku szkolnym 2015/2016 zostaje odwołane. Terminy szkolenia w roku szkolnym 2016/2017 zostaną podane w najbliższym czasie.

 
Prowadzący: dr hab. Dorota Fox (Uniwersytet Śląski). Adiunkt w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany kulturoznawstwa. Autorka dwóch monografii: Autorka dwóch monografii: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia (Katowice 2007) oraz Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1914-1939 (Katowice 2014) oraz licznych artykułów z zakresu historii krytyki teatralnej, historii teatru amatorskiego, teatru dwudziestolecia międzywojennego oraz form sztuki estradowej. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych oraz Polskiego Towarzystwa KulturoznawczegoZdjęcie: Dorota Fox

godz. 12:30 – 18:00

"Pedagogika Teatru"

Warsztat z zakresu pedagogiki teatru, jej zastosowania w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami wykluczonymi. Przybliżenie edukacji poprzez teatr, zastosowania technik teatralnych w nauczaniu na każdym etapie rozwoju. Przybliżenie zastosowania portalu "Teatroteka Szkolna" – jak napisać konspekt zajęć teatralnych, jak zastosować techniki teatru w nauczaniu przedmiotów szkolnych, gdzie czerpać inspiracje.

 
Prowadzący: Dorota Ogrodzka – teatrem zajmuje się w praktyce i teorii. Performerka, animatorka kultury, doktorantka w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej. Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Działa w Stowarzyszeniu Katedra Kultury, z którym realizuje projekty społeczno-artystyczne: miejskie i lokalne. Jest w ekipie Latających Animatorów Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę. Współpracuje z Instytutem Teatralnym m.in. prowadząc "Teatranki" – warsztaty dla dzieci z rodzicami. Współpracuje z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Często prowadzi warsztaty teatralne i performerskie, pracuje przy projektach dramaturgicznych i teatralnych w różnych miejscach: z dziećmi, młodzieżą, z dorosłymi.. Jest założycielką, reżyserką i dramaturgiem Młodej Sceny w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Interesuje ją także praca ze słowem i fotografią. Styk obrazu i ruchu, tekstu i ciała to granice, które lubi eksplorować. Na uniwersytecie rozmawia ze studentami o teatrze, widowiskach, sztuce i kulturze współczesnej. Współtworzy kolektyw Performeria Warszawy.Zdjęcie: Dorota Ogrodzka

 

4 czerwca 2016 r. w godz. 10:00 – 18:00

"Aktor w teatrze słowa" – kod szkolenia 44WD/II

Warsztat poświęcony pracy nad rolą. Praktyczne przygotowanie do pracy w konwencji teatru słowa. Ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu. Podstawy pracy z tekstem. Interpretacja wiersza i prozy. Przygotowanie aktora do małych form teatralnych – recytacji, "wywiedzione ze słowa", monodramu, a także wystąpień publicznych.

Z uwagi na brak chętnych szkolenie w roku szkolnym 2015/2016 zostaje odwołane. Terminy szkolenia w roku szkolnym 2016/2017 zostaną podane w najbliższym czasie.

 
Prowadzący: Marek Rachoń (aktor, logopeda, trener głosu). Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (wydział aktorski), jest doktorem sztuki teatralnej i absolwentem dwuletniego Podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną. Aktor Teatru Śląskiego w Katowicach, wykładowca akademicki, trener emisji głosu mówionego. Od 2003 roku pracuje jako logopeda, swoją praktykę logopedyczną wzbogaca nieustannie doświadczeniami, technikami i praktykami aktorskimi.Marek Rachoń

 

11 czerwca 2016 r. w godz. 10:00 – 18:00

"Ruch w pracy aktora" – kod szkolenia 44WD/III

Warsztat poświęcony pracy aktora z ciałem. Jak przygotować aktora do pracy w konwencji teatru ruchu. Zajęcia poświęcone różnym metodom pracy z ciałem, które mogą być wykorzystane w działaniach teatralnych z różnymi grupami. Warsztaty będą miały formę treningu fizycznego.

Z uwagi na brak chętnych szkolenie w roku szkolnym 2015/2016 zostaje odwołane. Terminy szkolenia w roku szkolnym 2016/2017 zostaną podane w najbliższym czasie.

 
Prowadzący: Ryszard Kalinowski (tancerz, choreograf, pedagog). Absolwent pedagogiki kulturalno-oświatowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – specjalności teatr i taniec. Aktor teatru pantomimy Haliny Studniarz w Lublinie, tancerz Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej. Od 2006r. kieruje Lubelskim Teatrem Tańca. Zdobywca licznych nagród w Polsce i na świecie. Wyróżniony za swoją działalność na polu kultury i tańca Nagrodą Prezydenta Miasta Lublin za całokształt pracy w dziedzinie kultury (2001) oraz Nagrodą Teatralną Prezydenta Miasta Lublin za twórczość artystyczną i działalność kulturalną na rzecz miasta (2003).Ryszard Kalinowski

 

18 czerwca 2016 r. w godz.10:00 – 18:00

"Aktor – lalkarz" – kod szkolenia 44WD/IV

Warsztat poświęcony pracy w teatrze lalek. Praktycznie przygotowanie lalki Praca nad animacją. Teatr lalek; podstawowe techniki lalkarskie: kukły, pacynki, marionetki, maski jako rodzaj teatru lalek, teatr przedmiotu; zasady animacji lalek. Metody i materiały do tworzenia lalek. Warsztat zakończy pokaz powarsztatowy.

Z uwagi na brak chętnych szkolenie w roku szkolnym 2015/2016 zostaje odwołane. Terminy szkolenia w roku szkolnym 2016/2017 zostaną podane w najbliższym czasie.

 
Prowadzący: Marcin Kozłowski (instruktor teatralny). Klaun, terapeuta, lalkarz, scenograf i muzykant. Człowiek teatru. Od ponad dwudziestu lat pracuje z amatorami – dziećmi, młodzieżą, studentami, dorosłymi, emerytami, niepełnosprawnymi i wszystkimi chętnymi tworząc widowiska teatralne w domach kultury, bibliotekach, w parkach i na ulicy.Zdjęcie: Marcin Kozłowski

 

25 czerwca 2016 r. w godz. 10:00 – 14:00

"Dramaturgia w teatrze amatorskim" – kod szkolenia 44WD/V

Warsztat poświęcony pracy nad stworzeniem własnego – autorskiego scenariusza przedstawienia, etiudy teatralnej. Jak z opisu zrobić dialog? Czy dramaturgia oznacza tylko tekst czy także to, co jest między słowami? Etapy pracy nad scenariuszem. Przybliżenie technik pisania sztuk teatralnych.

Z uwagi na brak chętnych szkolenie w roku szkolnym 2015/2016 zostaje odwołane. Terminy szkolenia w roku szkolnym 2016/2017 zostaną podane w najbliższym czasie.

 

Prowadzący: Pracownicy Centrum Sztuki Dziecka

godz. 14:30 – 18:00

"Prezentacja wydawnictw "Centrum Sztuki Dziecka z Poznania"

Warsztat poświęcony inspiracji i poszukiwaniom nowych scenariuszy teatralnych o prowadzenia zajęć teatralnych.

Prowadzący: Pracownicy Centrum Sztuki Dziecka

 

2 lipca 2016 r. w godz. 10:00 – 18:00

"Reżyseria w teatrze amatorskim" – kod szkolenia 44WD/VI

Warsztaty wprowadzające w metody przygotowania przedstawienia oraz przybliżające różne role i zadania reżysera – nauczyciela – instruktora. Warsztaty pozwolą poznać reżyserię wychodzącą od analizy tekstu, inspirowane teatrem formy, teatrem plastycznym, czy polegającą na współtworzeniu przedstawienia w grupie.

Z uwagi na brak chętnych szkolenie w roku szkolnym 2015/2016 zostaje odwołane. Terminy szkolenia w roku szkolnym 2016/2017 zostaną podane w najbliższym czasie.

 
Prowadzący: Iwona Woźniak (reżyser, pedagog teatru). Reżyser i prowadzącą Teatr Naumiony od 2009, której wielką pasją jest kultywowanie i zachowywanie tradycji śląskich za pomocą przedstawień teatralnych, które tworzy. Wraz z Teatrem Naumiony stworzyła spektakle "Marika", "Hebama", "Jasełka", "Kopidoł" Reżyser, menager kultury, animator, nauczyciel. Od ponad 20 lat prowadzi działania artystyczne i kulturalne. Twórca Fundacji Szafa Gra, współtwórca Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru. Prowadzi wiele grup na terenie Śląska, współpracuje ze środowiskiem polonijnym na Węgrzech, Litwie, Belgii. Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego. Na co dzień zajmuje się działaniami związanymi z szeroko pojętą pedagogiką teatru, reżyseruje, tworzy wiele inicjatyw kulturalnych.Zdjęci: Iwona Woźniak

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w jednym module wynosi 160 zł

UWAGA PROMOCJA! Ostatni moduł gratis w przypadku udziału w całym kursie. Koszt całego kursu wynosi 800 zł! Opłata nie podlega zwrotowi.

Termin płatności: 16 maja 2016 r.

O udziale w kursie decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online – na wszystkie lub wybrane spotkania.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 44WD/I, II, III, IV, V, VI lub 44WD – całość

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 25 kwietnia 2016
Zmieniono 17 maja 2016
Zarchiwizowano 21 maja 2016
Wróć