Logo: Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością

 

Logo: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Logo: Uniwersytet Śląski w Katowicach Logo: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2016 r. organizujemy wojewódzką konferencję poświęconą kształceniu, wychowaniu i usprawnianiu dzieci i uczniów z niepełnosprawnością nt.:

Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością – jego rodzina, nauczyciel i terapeuta

 

Podczas konferencji chcemy debatować nad skutecznym rozpoznawaniem i zaspokajaniem potrzeb tych dzieci i uczniów. Oprócz najnowszej wiedzy naukowej zaprezentujemy Państwu praktyczne i sprawdzone rozwiązania pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością.

Konferencja jest kolejnym działaniem ROM-E Metis w Katowicach w ramach szerokiego wojewódzkiego programu skierowanego do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Do udziału w konferencji zapraszamy: rodziców oraz organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem dla osób z niepełnosprawnością, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących, dyrektorów i nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Konferencję organizujemy we współpracy z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

Konferencja jest nieodpłatna, obrady odbywać się będą w CINIBA, Katowice ul. Bankowa 11A

 

Ramowy program konferencji:

9:00 – 10:00

Czynne będzie biuro konferencji

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

Bożena Bucka, Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach
prof. dr hab. Dariusz Pawelec, Dyrektor CINIBA

10:15 – 10:45

Wystąpienie pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych Jana Zielińskiego

10:45 – 11:45

Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością i jego rodzina

dr Sylwia Wrona, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

11:45 – 12:15

Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole – rodzic i nauczyciel dziecka z niepełnosprawnością

Magdalena Skorupa-Grajner, Prezes Fundacji ARKA NOEGO w Katowicach

12:15 – 12:45

Informacja CINIBA o działaniach instytucji, połączona z prezentacją sprzętu i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością

12:45 – 13:00

Przerwa kawa, herbata

13:00 – 13:15

Usprawnianie dziecka z niepełnosprawnością współpraca rodzice – terapeuci

13:15 – 13:45

Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością w systemie oświaty – rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb

Małgorzata Spendel, ROM-E Metis w Katowicach

13:45 – 14:00

Podsumowanie obrad, zakończenie konferencji

 

Jeśli wyraża Pani/Pan gotowość udziału w konferencji prosimy o rejestrację online do dnia 23 maja 2016 r.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Potwierdzenia uczestnictwa otrzymają Państwo podczas rejestracji w recepcji konferencji w dniu 25 maja 2016 r.

Serdecznie zapraszamy

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konferencji:

Małgorzata Spendel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Ewa Fiedziukiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 25 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 25 maja 2016
Wróć