Logo: Od mówienia i skakania do czytania i pisania...

 

Zapraszamy na konferencję:

Od mówienia i skakania do czytania i pisania – czyli jak przygotować dziecko do szkoły

 

Od wieków dorośli bawili się ze swoimi dziećmi. Początkowa zabawy te odbywały się bez pomocy przedmiotów a używane były tylko dłonie dzieci. Na całym świecie dorośli bawią się w ten sposób! Prawie każdy w Polsce zna zabawę: Ważyła sroczka kaszkę, Idzie kominiarz po drabinie, Misia A, Misia B itp. Przedmiotem spotkania będą rozwojowe, rymowane gry i zabawy służące poprawie komunikacji, języka, umiejętność czytania i pisania. Zależy nam by na nowo zachęcić wszystkich bawiących się z dziećmi do wykorzystania tego rodzaju ćwiczeń, ale również chcemy wypromować, nobilitować zabawy zwane często paluszkowymi. W czasie konferencji poznają Państwo wiele nowych zabaw, które już następnego dnia będzie można zastosować.

 

Adresaci: logopedzi oraz nauczyciel przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, ppp oraz innych placówek.

Termin: 3 czerwca 2016 r.

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Program:

14:30 – 15:00

Rejestracja

15:00 – 15:45

Otwarcie konferencji

Jak trening paluszków pomaga w mówieniu i czytaniu? – Barbara Cyl

15:45 – 17:15

Jak przygotować dziecko do prawidłowego rysowania i pisania? – Zabawy nietypowymi przedmiotami – Małgorzata Koc

17:15 – 17:45

Przerwa

17:45 – 19:15

Dlaczego warto bawić się rymem, rytmem i melodią? Zabawy w wierszowanie i wierszyki aktywne ruchowo – Małgorzata Koc

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 44 zł

Termin płatności: 30 maja 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy – Barbara Cyl i Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail: /

 

O prelegentach:

Barbara Cyl – magister dydaktyki medycznej, logopeda, nauczyciel dyplomowany, konsultant do spraw logopedii w ROM-E Metis w Katowicach, studia podyplomowe z zakresu Logopedii, Wczesnej Interwencji Logopedycznej, Neurologopedii, Afazjologii, Coachingu w oświacie. Ponad 30-letnie doświadczenie nauczycielskie, ponad 20-letnie doświadczenie w zawodzie logopedy. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, studiach podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Organizatorka wielu konferencji naukowych dla logopedów. Redaktor m. in. takich publikacji jak "Diagnoza i terapia dysglosji", "Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy", "Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy". Pracuje z dziećmi w wieku od kilku miesięcy oraz z dorosłymi m. in. po udarach i wylewach.

 

Małgorzata Koc – magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz w zakresie Zarządzania i Marketingu w Oświacie – praca z zespołem ludzkim, podstawy prawne, umiejętności interpersonalne, ewaluacja, kurs kwalifikacyjny: zakresu oligofrenopedagogiki – praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową

Informacje dodatkowe

  • Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego.
  • Trener programu "Klucz do uczenia się" oraz "Gimnastyki Paluszkowej" G. Dolya.
  • Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli.
  • Członek założyciel, wieloletni wiceprezes a obecnie prezes Stowarzyszenia Edukacji Przedszkolnej "Inicjatywa i Twórczość w Toruniu, współorganizatorka odbywającego się od lat "Festiwalu Edukacji Przedszkolnej", inicjatorka I Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Toruniu.
  • Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy.
  • Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem.
  • Posiada certyfikat Szkoły Coachingu.
Opublikowano 21 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 3 czerwca 2016
Wróć