Logo: Śmierć ucznia...

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na warsztat Szkoła wobec śmierci ucznia – zasady działania w szkole po śmierci samobójczej i naturalnej – krok po kroku.

 

Śmierć zawsze jest zdarzeniem kryzysowym bez względu na to, czy jest antycypowana czy nagła. Przekaz medialny w ostatnich latach coraz częściej ogniskuje naszą uwagę wokół zdarzeń traumatycznych, takich także jak śmierć dziecka czy nastolatka, pokazując pewną bezradność instytucji czy osób w zaistniałym kryzysie.

Literatura przedmiotu w stosunku do osób, które miały kontakt z takim faktem, używa określenia "dotknięci" zdarzeniem. Według danych WHO śmierć dowolnej osoby dotyka bezpośrednio kilkunastu osób. A kiedy jest to klasa czy szkoła, do której chodził zmarły (uczeń, nauczyciel, inny ważny dorosły itp.) oddziaływanie tego zdarzenia na innych jest spotęgowane. W takich sytuacjach liczy się zarówno czas, jak i sposób działania. Zagadnienie to, dotyczy zatem szkoły jako całej społeczności.

 

Tematyka warsztatu:

  1. Zalecenia działań dla szkół w przypadku śmierci samobójczej ucznia w oparciu z uwzględnieniem zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
  2. Rozmawiać czy nie rozmawiać o tragicznym zajściu (śmierci ucznia, nauczyciela itp.)? – dylematy nauczycieli. Sposoby prowadzenia pracy z klasą; indywidualnej rozmowy z uczniem.
  3. Rodzice uczniów w sytuacji kryzysu – sposoby dotarcia z informacją do rodziców uczniów.
  4. Nauczyciele w sytuacji tragicznej śmierci ucznia – czego potrzebują, by poczuć się bezpieczniej i odzyskać sprawność działania.
  5. Śmierć naturalna a śmierć samobójcza – podobieństwa i różnice w zakresie interwencji.

 

Podstawowe informacje o warsztacie:

Liczba godzin: 10 (2 spotkania po 5 godz.)

Terminy zajęć:

I spotkanie: 17 maja 2016 r. w godz. 15:00 – 18:30
II spotkanie: 24 maja 2016 r. w godz. 15:00 – 18:30

Prowadząca: Wioleta Baraniak

Miejsce realizacji: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 40 zł

Termin płatności: 10 maja 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Wioleta Baraniak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 18 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 17 maja 2016
Wróć