Logo: Uniwersytet SWPS

 

We współczesnej edukacji coraz częściej pojawiają się wyzwania związane z integracją osób reprezentujących różne grupy kulturowe. Pojawia się wiele pytań: jak kultura społeczności religijnej wpływa na funkcjonowanie uczniów w szkole i zaangażowanie w relacje rówieśnicze? Czego powinni być świadomi nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy dbają o integrację uczniów z grup mniejszościowych? To jedne z licznych kwestii, które będą poruszane w czasie bezpłatnej konferencji Między zaangażowaniem a wykluczeniem – doświadczenia uczniów reprezentujących mniejszości religijne w szkole zaplanowanej na 13 maja 2016 r. w katowickim oddziale Uniwersytetu SWPS.

 

I Forum Psychologii Zdrowia Społeczności, w czasie którego nie zabraknie warsztatów i dyskusji, to doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy profesjonalistami zajmującymi się problemem integracji ludzi z różnych kultur, grup etnicznych lub wyznaniowych.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli zawodów związanych z ochroną zdrowia psychicznego (psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów) i sektora edukacji (nauczycieli, pedagogów, metodyków i doradców metodycznych).

Podczas Forum zapraszamy do na spotkanie i rozmowę z Gregorio Smithem – producentem filmu dokumentalnego The Truth o amerykańskiej młodzieży ze społeczności świadków Jehowy oraz do obejrzenia tego filmu.

 

Informacja o Forum, program ramowy i rejestracja uczestników na stronie:
http://www.swps.pl/katowice/katowice-sekcja-nauka-i-rozwoj/katowice-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13387-miedzy-zaangazowaniem-a-wykluczeniem-doswiadczenia-uczniow-reprezentujacych-mniejszosci-religijne-w-szkole

Opublikowano 18 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 13 maja 2016
Wróć