Logo: Uniwersytet SWPS

 

ZAPROSZENIE

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny · Śląski Uniwersytet Medyczny
GPE Psychotronics · Komisja Nauk Psychologicznych PAN o/Katowice.

mają zaszczyt zaprosić do udziału
w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja odbędzie się 2 - 3 czerwca 2016 roku w Wydziale Zamiejscowym USWPS
w Katowicach przy ul. Techników 9

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej. Dotyczy to głównie kierowców, maszynistów, pilotów, pracowników służb mundurowych oraz ratowniczych a także tych sfer działalności człowieka, gdzie aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o życiu i bezpieczeństwie innych.

Konferencja adresowana jest m.in. do:

 • lekarzy i psychologów zajmujących się medycyną i psychologią pracy w tym specjalistów z zakresu psychologii i medycyny transportu;
 • specjalistów z Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy;
 • wykwalifikowanego personelu Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego;
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • pracowników Specjalistycznych Poradni Lekarskich i Psychologicznych i /zarówno cywilnych jak i wojskowych/;
 • pracowników Uczelni i Instytutów Naukowych zajmujących się problematyką sprawności psychofizjologicznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, których wiedza i doświadczenie może przyczynić się do pogłębienia tej istotnej społecznie problematyki;
 • osób zainteresowanych czynnikami ryzyka zawodowego w zawodach szczególnie niebezpiecznych, w tym specjalistów z zakresu ergonomii, prawa, etyki i gerontologii.

 

Proponowany zakres tematyczny konferencji:

 • Specyfika wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych – aspekt medyczny, psychologiczny i prawny.
 • Problemy diagnozowania przydatności do zawodów trudnych i niebezpiecznych – zagadnienia współpracy orzeczniczej psychologów i lekarzy.
 • Człowiek jako układ dynamiczny – ergonomia sprzężeń zwrotnych między otoczeniem, ciałem i psychiką:
  • przejściowe i trwałe niedyspozycje, istotne w zawodach trudnych i niebezpiecznych,
  • medyczne i psychologiczne ograniczenia oraz bariery aktywności zawodowej,
  • krótkotrwałe i przewlekłe konsekwencje stresu pracy.
 • Czynnik rozwojowy przydatności do wybranych zawodów – między ryzykancką młodością, doświadczoną dorosłością a ograniczeniami procesu starzenia.
 • Zagadnienia etyczne zatrudniania w zawodach trudnych i niebezpiecznych.
 • Współczesne narzędzia pomiaru psychologicznego i psychofizjologicznego.

 

W czasie konferencji proponujemy wykład plenarny, wystąpienia uczestników w formie przedstawiania referatów i raportów z badań w sesjach tematycznych, sesję plakatową oraz spotkania w kuluarach. Planujemy też szereg atrakcji integrujących uczestników Konferencji.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły konferencji dostępne są na stronie: www.swps.pl/katowice/katowice-sekcja-nauka-i-rozwoj/katowice-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13034-konferencja-pt-psychologia-i-medycyna-w-zawodach-trudnych-i-niebezpiecznych

Opublikowano 4 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 2 czerwca 2016
Wróć