Zapraszamy na szkolenie Choreoterapia. Kurs podstawowy.

Adresaci szkolenia:
Zajęcia adresowane są dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunów, bibliotekarzy, studentów.

Opis szkolenia:
Celem kursu podstawowego w zakresie choreoterapii jest poznanie metod i narzędzi terapii z wykorzystaniem tańca i ruchu, a także muzyczno-tanecznych technik pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • przygotowani do pracy indywidualnej i grupowej z klientem;
 • znali metody diagnozy stosowane w terapii;
 • potrafili zastosować różne metody choreoterapii w pracy z uczniem;
 • przygotowani do wykorzystania choreoterapii w rewalidacji indywidualnej, zajęciach z uczniem zdolnym, zajęciach z dzieckiem z ADHD, dziećmi z dysfunkcjami emocjonalnymi i zachowania, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami;
 • znali zasady prowadzenia sesji.

 

Ważnym elementem zajęć jest przygotowanie uczestników do prowadzenia praktyki z wykorzystaniem ruchu i form muzyczno-tanecznych. Ponadto, zajęcia stanowią doskonałą propozycję dla wszystkich tych, którzy szukają ciekawych form spędzenia czasu, pragną rozwinąć twórczy potencjał, wzbogacić komunikację, a także wyrazić w nowy, alternatywny sposób uczucia i myśli. Powiązanie ruchu z muzyką wpływa na równowagę wewnętrzną, jakość życia i stosunków interpersonalnych. Kształtuje i rozwija estetykę ruchów, poprawia ogólną kondycję.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Stanowi źródło rozwoju osobistego, a także gotowych propozycji scenariuszowych do wykorzystania na zajęciach szkolnych i terapeutycznych. Istotnym jest, iż warsztaty te skierowane są dla osób w każdym przedziale wiekowym, bez przygotowania tanecznego, a także różnymi schorzeniami psychosomatycznymi. Są również doskonałą metodą redukcji stresu.

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Stosowanie technik prowadzi do:

 • podniesienia poziomu samoświadomości i poczucia własnej wartości;
 • pogłębienia komunikacji niewerbalnej;
 • rozwoju kreatywności, aktywności własnej;
 • wzrostu poczucia pewności w relacjach z innymi, budowania zaufania do siebie i innych;
 • integracji na poziomie ciała i umysłu;
 • poprawy sprawności i koordynacji ruchowej;
 • relaksu, kreatywnej formy spędzania czasu;
 • obniżenia poziomu stresu;
 • dostarczenia nowych sposobów wyrażania napięć, agresji oraz niepokoju.

Możliwość stosowania techniki z:

 • dziećmi;
 • młodzieżą;
 • seniorami;
 • osobami niepełnosprawnymi;
 • osobami chorymi psychicznie i psychosomatycznie;
 • sobą, jako metoda rozwoju osobistego.

 

Termin: 21 maja i 4 czerwca 2016 r. w godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Liczba godzin dydaktycznych: 15

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 14 maja 2016 r.

 

O prowadzącym:

Tomasz Kuta – pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog. Ponadto, absolwent terapii zajęciowej, promocji zdrowia, a także psychologii zachowań społecznych na Uniwersytecie Śląskim. Od 6 lat prowadzi zajęcia teatralne i taneczne dla osób niepełnosprawnych oraz przedszkolaków, uczniów szkół podstawowy i gimnazjalnych. Trener choreoterapii i teatroterapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Współtworzy teatr, w którym grają niepełnosprawni. Autor spektaklu dyplomowego "33 minuty". Swoje umiejętności sceniczne doskonalił pod kierunkiem Joanny i Piotra Ksol. Prywatnie – konferansjer. Zapowiadał m.in. artystów Kabaretu Piwnica pod Baranami, Małgorzatę Ostrowską czy zespół PIN.
www.tomaszkuta.pl

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

Choreoterapia

 

Tomasz Kuta

Opublikowano 1 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 21 maja 2016
Wróć