Uwaga! Mamy jeszcze wolne miejsca na bardzo ciekawe szkolenie!

Zapraszamy psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, kuratorów sądowych oraz wszystkich pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w szkoleniu nt. Samookaleczenia i próby samobójcze, które odbędzie się 29 marca 2016 r. w godz. 9:00 – 17:00 w ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17.

Szkolenie poprowadzi p. Małgorzata Łuba.

 

Koszt szkolenia 80 zł – warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie się online oraz dokonanie wpłaty przelewem lub w dniu szkolenia można wpłacać w kasie.

 

O prowadzącym:

Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży. We współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem "Fraszka Edukacyjna", Wydawnictwem Forum szkoli psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców, jak pracować z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doświadczających kryzysów psychicznych, przemocy w rodzinie lub grupie rówieśniczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w "Głosie Pedagogicznym". Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 80 zł

Termin płatności: 28 marca 2016 r.

 

Opublikowano 23 marca 2016
Zarchiwizowano 29 marca 2016
Wróć