Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

 

Zapraszamy na cykl seminariów:

"Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży"

 

W związku z kontrolami przeprowadzonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli w szkołach w zakresie jak szkoły zapewniają ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zapraszamy Państwa na cykl seminariów z tego zakresu.

Istotnym czynnikiem prawidłowego rozwoju każdego człowieka jest jego zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Determinuje ono funkcjonowanie jednostki w rzeczywistości społecznej, wpływa na jakość tworzonych relacji, pozwala rozumieć swoje miejsce w świecie. Otaczająca rzeczywistość stawia przed rodzicami, wychowawcami, pedagogami i psychologami coraz to nowe wyzwania w tej sferze. Odpowiedzią na potrzeby środowisk związanych z edukacją, wychowaniem, pomocą psychologiczno-pedagogiczną i medyczną jest niniejsze seminarium. Proponowany cykl spotkań seminaryjnych ma na celu przybliżenie problematyki zdrowia psychicznego w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Główną ideą seminarium jest łączenie wiedzy medycznej z psychologiczną i wypracowanie systemu wspierania młodego człowieka – dziecka, nastolatka i jego rodziny.

Szczególne znaczenie ma profilaktyka zaburzeń psychicznych a szkoła jest niezwykle ważnym miejscem do jej stosowania. Szkoły są zobowiązane do zwiększania (poprawy) zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci.

 

Adresaci seminariów: pedagodzy, psycholodzy; wychowawcy, pracownicy ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych.

Seminaria adresowane są dla osób pragnących:

 • pogłębić wiedzę w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • zwrócić uwagę na różnego typu zaburzenia wieku rozwojowego,
 • poznać metody pracy z dzieckiem i rodziną,
 • budować system wsparcia dla dziecka i rodziny.

 

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

Osoby prowadzące seminaria:

dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca
dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska

Metoda szkolenia: wykład interaktywny, dyskusja panelowa

 

Program spotkań seminaryjnych:

Temat seminarium

Termin

Kod

"Lęki i cienie" (I edycja) – zaburzenia emocjonalne wieku dziecięcego oraz wieku dorastania

 • omówienie naturalnych stanów związanych z lękiem wynikających z rozwoju jak i skrajnych lęków mających charakter zaburzeń.

19 kwietnia 2016 r.
w godz. 9:00 – 13:00

5S/I

"Ucieczka i poszukiwania" – zaburzenia depresyjne oraz zachowania suicydalne u dzieci i młodzieży

 • omówienie stanów obniżonego nastroju związanych z okresem dorastania i kryzysem tożsamości, depresji młodzieńczej;
 • różnicowanie stanów depresyjnych związanych z dorastaniem od depresji i innych zaburzeń;
 • omówienie specyfiki zachowań autoagresywnych typu samookaleczenia, próby samobójcze – często współistniejące z zaburzeniami depresyjnymi.

24 maja 2016 r.
w godz. 9:00 – 13:00

5S/II

Uwaga: kolejne terminy seminariów od września 2016 r.

"Iluzja i rzeczywistość" - zaburzenia z kręgu psychotycznego u dzieci i młodzieży

 • omówienie stanów psychotycznych u dzieci i młodzieży tj. schizofrenia dziecięca, borderline czyli osobowości z pogranicza u dzieci i młodzieży;
 • omówienie stanów manii dziecięce.

wrzesień 2016 r. – dokładny termin podamy w późniejszym czasie

 

"Wulkany i żywioły" - zaburzenia zachowania oraz zespoły hiperkinetyczne u dzieci i młodzieży

 • omówienie zespołów nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń zachowania

październik 2016 r. – dokładny termin podamy w późniejszym czasie

 

"Odmienność i podobieństwa" – całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży

 • omówienie całościowych zaburzeń rozwojowych określonych typu zespół Aspergera, autyzm atypowy oraz szeregu zaburzeń całościowych nieokreślonych

listopad 2016 r. – dokładny termin podamy w późniejszym czasie

 

"Psyche i jedzenie" - zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

 • omówienie zaburzeń karmienia i odżywiania wczesnego okresu dziecięcego, anoreksji, bulimii, otyłości, bigoreksji, zaburzeń gwałtownego objadania się itp.

grudzień 2016 r. – dokładny termin podamy w późniejszym czasie

 

"Lęki i cienie" (II edycja) – zaburzenia emocjonalne wieku dziecięcego oraz wieku dorastania

 • omówienie naturalnych stanów związanych z lękiem wynikających z rozwoju jak i skrajnych lęków mających charakter zaburzeń.

grudzień 2016 r. lub styczeń 2017 r. – dokładny termin podamy w późniejszym czasie

 

 

Warunki uczestnictwa

Konferencja / seminarium 5S/I

Koszt udziału: 80 zł

Termin płatności: 14 kwietnia 2016 r.

 

Konferencja / seminarium 5S/II

Koszt udziału: 80 zł

Termin płatności: 19 maja 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Jolanta Leśniak

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 22 marca 2016
Zarchiwizowano 19 kwietnia 2016
Wróć