Logo: Nowoczesny Dyrektor – Nowoczesne Zarządzanie

 

"Przywództwo jest tym aspektem zarządzania, który pozwala menedżerowi przekonywać innych, by entuzjastycznie dążyli do określonych celów". (Lester R. Bittel)

 

Nowoczesny Dyrektor – Nowoczesne Zarządzanie

 

Zapraszamy Dyrektorów, Wicedyrektorów oraz przyszłych Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zainteresowanych rozwojem własnym i rozwojem swojego warsztatu zarządzania do udziału w kursie doskonalącym.

Oferujemy Państwu pięć spotkań, dających możliwość pogłębienia, rozszerzenia lub uzupełnienia wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania. Dyrektor Nowoczesnej szkoły powinien być także Nowoczesnym Menadżerem, którego placówka to organizacja ucząca się.

 

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

Metoda szkolenia: wykład interaktywny, dyskusja panelowa, warsztaty.

Program spotkań:

Temat spotkań / prowadzący

Termin

Budowanie organizacji uczącej się

Bożena Bucka

8 kwietnia 2016 r.
w godz. 10:00 – 14:00

Kompetencje dyrektora – coacha

Mirosława Bochner

15 kwietnia 2016 r.
w godz. 11:00 – 15:00

Rozwój kariery zawodowej nauczyciel

Grażyna Cybula

6 maja 2016 r.
w godz. 11:00 – 15:00

Koncepcja pracy szkoły/placówki ukierunkowana na rozwój uczniów/wychowanków

Ewa Fiedziukiewicz, Jolanta Leśniak

13 maja 2016 r.
w godz. 11:00 – 15:00

Autoprezentacja i reprezentacja placówki na zewnątrz – kontakt z mediami

Bożena Bucka, Beata Cielecka

20 maja 2016 r.
w godz. 11:00 – 15:00

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 6 kwietnia 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Jolanta Leśniak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 21 marca 2016
Zmieniono 29 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 20 maja 2016
Wróć