Zapraszamy na warsztaty Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, terapeutów zajęciowych.

Termin spotkania: 5 maja 2016 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Opis szkolenia

Chociaż wyobraźnią dysponują wszyscy ludzie, to mimo wszystko występują znaczne zróżnicowania jej twórczych możliwości u poszczególnych osób. Różnorodność poziomów wyobraźni zależy przede wszystkim od dziedziczonych predyspozycji, od twórczości, od jakości środowiska życia i wychowania dziecka, a także stosowanych przez nauczycieli i rodziców metod i środków oddziaływań wychowawczych.

Warsztaty dotyczą różnych aspektów twórczości. Część zabaw rozwija wyobraźnię i ekspresję, inne usprawniają umiejętności związane z myśleniem twórczym: płynność, giętkość myślenia, a inne sprawności manualne.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poznać problematykę zabaw twórczych i ich form do realizacji celów edukacyjnych;
  • poznać gry i zabawy prowokujące różne drogi oraz strategie rozwiązań, rozwijających fantazje i pomysłowość dziecka;
  • wzbogacić warsztat pracy o różnego rodzaju zabawy rozwijające kreatywność dziecka.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • wie, jakie znaczenie ma zabawa, radość w życiu człowieka;
  • potrafi kreatywnie zastosować poznaną wiedzę podczas własnej aktywności na warsztatach;
  • zna różnego rodzaju zabawy kreatywne i wie, jak je wykorzystać w swojej pracy na zajęciach w przedszkolu i szkole;
  • umie czerpać radość ze wspólnej zabawy.

 

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godz.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 28 kwietnia 2016 r.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 18 marca 2016
Zarchiwizowano 5 maja 2016
Wróć